Wijzigingen in statuten Watersportverbond

26 augustus 2020

In de Algemene vergadering van 14 december 2019 is besloten tot een aantal wijzigingen in de statuten. Het betreffen technische aanpassingen naar de huidige praktijk alsook een inhoudelijke aanpassing.

De technische aanpassingen zijn:

  • Toevoegen boardsports als sport;
  • Aantal leden bondsbestuur tenminste vijf (5) leden (dit was: tenminste negen (9) leden)
  • De hoofdstukken over de sectorcommissies zijn geschrapt.
  • De formatie van het bondsbestuur in artikel 13 lid 2 is aangepast in verband met het schrappen van de sectorcommissie.
  • De overgangsbepalingen voor de integratie van de Nederlandse Kano Bond zijn geschrapt omdat deze hun werking na drie jaar hebben verloren en daarom niet meer van toepassing zijn.

De inhoudelijke aanpassing is:

  • De opzegtermijn van het lidmaatschap is drie maanden voor het einde van het (Watersportverbonds)jaar. Dit was vier weken. 

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond