Geldigheid ICP binnen Europa

Met het ICP kun je met jouw pleziervaartuig varen binnen de meeste Europese binnen- en kustwateren. Lees hier om welke landen het gaat.

In Nederland is voor de meeste categorieën pleziervaartuigen geen registratieplicht. Binnen Europa is het daarentegen in vrijwel alle landen verplicht om over een officieel registratiebewijs te beschikken. Om bovenstaande redenen is het ICP in het leven geroepen. 

In Europa zijn met een groot aantal landen afspraken gemaakt over de geldigheid van het ICP op Europese binnen- en kustwateren. In deze landen wordt een geldig ICP ten alle tijden geaccepteerd als officieus eigendomsbewijs voor je pleziervaartuig. Daarnaast zijn er een aantal landen waarbij autoriteiten het ICP veelal accepteren, maar dit niet is vastgelegd.

Let op: Een ICP is uitdrukkelijk geen bewijs van nationaliteit en registratie ,zoals de zeebrief, en geeft niet het recht de Nederlandse vlag te voeren.

 

In welke Europese landen is het ICP geldig?

 • Oostenrijk
 • België
 • Kroatië
 • Tsjechië
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Hongarije
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Nederland
 • Roemenië
 • Servië
 • Slowakije
 • Verenigd Koninkrijk

 

Welke Europese landen accepteren het ICP NIET?

 • Portugal
 • Italië
 • Spanje

Staat het Europese land waar je met je pleziervaartuig wilt varen niet in één van deze overzichten, dan accepteren de autoriteiten veelal het ICP als officieus eigendomsbewijs voor je pleziervaartuig, maar is dit niet vastgelegd. 

De partners van het Watersportverbond