ICP aanvragen (bedrijf)

Als bedrijf, gevestigd in Europa, kan er een ICP aangevraagd worden. Lees hier hoe een ICP voor een bedrijf aangevraagd kan worden en meer.

Een ICP kun je aanvragen via onze webshop. Je kunt de keuze maken tussen een reguliere – of spoedaanvraag. Een ICP reguliere aanvraag verwerken wij binnen 10 werkdagen. Een ICP spoedaanvraag verwerken wij binnen 5 werkdagen. Mits alle ingevulde gegevens en documenten compleet zijn versturen wij het ICP per post naar de aanvrager.

Kosten

 • ICP reguliere aanvraag
  Niet-leden: €33,00
  Leden: €22,90
 • ICP spoedaanvraag
  Niet-leden: €44,80
  Leden: €37,10

Het ICP kan aangevraagd worden door een bedrijf welke gevestigd is in Europa. Bij de aanvraag vul je de gegevens van het bedrijf als eigenaar van het vaartuig in. Daarnaast vul je gegevens van het vaartuig in. Deze gegevens komen letterlijk op het document te staan. Het is dus van belang dat je alle gegevens volledig, nauwkeurig en naar waarheid invult.

Documenten

Tijdens de aanvraag worden de volgende documenten gevraagd:

 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van de tekenbevoegde volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel  (dit mag een paspoort of identiteitskaart zijn). *
 • Kopie eigendomsbewijs van het vaartuig. Hierop dienen duidelijk voldoende vaartuiggegevens en eigenaarsgegevens te staan. Dit kan één van onderstaand zijn:
  • Kopie volledig koopovereenkomst incl. handtekeningen
  • Kopie registratiebewijs RDW (voor – en achterkant)
  • Kopie Kadasterregistratie
  • Kopie Verzekeringspolisblad mits geldig. Anders dienen wij ook een recent betalingsbewijs te ontvangen.

* Mocht de tekenbevoegde geen Nederlandse nationaliteit hebben, dan dient tevens een Nederlandse vertegenwoordiger op te treden. Je dient hierbij een vertegenwoordigersverklaring (download Nederlandse of Engelse versie)  en kopie identiteitsbewijs van de Nederlandse vertegenwoordiger toe te voegen bij de aanvraag.

Tips voor de aanvraag

 • Vanwege de privacywetgeving raden we aan om de kopie van het identiteitsbewijs af te schermen. Je kunt hiervoor gebruik maken van de app van Rijksoverheid. Je vindt meer informatie over hoe je veilig een kopie maakt van je identiteitsbewijs op de site van
  Rijksoverheid. 
 • Om de behandeling van je aanvraag zo spoedig mogelijk te laten verlopen verzoeken wij duidelijke, leesbare en compacte documenten toe te voegen.


Disclaimer: Het Watersportverbond heeft het recht om de aanvraag te wijzigen, weigeren of in te trekken. In geval van fraude zal het Watersportverbond aangifte doen bij de betreffende autoriteiten.

De partners van het Watersportverbond