ICP aanvragen (niet–Nederlander)

Het is mogelijk om een ICP aan te vragen als er niet beschikt wordt over een Nederlandse nationaliteit. Lees hier hoe dat in zijn werk gaat.

Een ICP kun je aanvragen via onze webshop. Je kunt de keuze maken tussen een reguliere – of spoedaanvraag. Een ICP reguliere aanvraag verwerken wij binnen 10 werkdagen. Een ICP spoedaanvraag verwerken wij binnen 5 werkdagen. Mits alle ingevulde gegevens en documenten compleet zijn versturen wij het ICP per post naar de aanvrager.

Kosten

 • ICP reguliere aanvraag
  Niet-leden: €33,00
  Leden: €22,90
 • ICP spoedaanvraag
  Niet-leden: €44,80
  Leden: €37,10

Aanvraageisen 

Indien de eigenaar niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt dient er een Nederlandse vertegenwoordiger op te treden om het ICP aan te vragen. De vertegenwoordiger beschikt over de bevoegdheid inzake het beheren van de vaartuigdocumenten. Het ICP kan aangevraagd worden door een vaartuigeigenaar die niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit mits één van onderstaand van toepassing is:

 • Deze een Europees nationaliteit heeft
 • Deze beschikt over een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
 • Deze langer dan vijf jaar in Nederland woont

Mocht de eigenaar niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken maar wel langer dan vijf jaar in Nederland wonen, volg dan deze procedure.

Documenten

Tijdens de aanvraag worden de volgende documenten gevraagd:

 • Kopie geldig identiteitsbewijs van de eigenaar (of eigenaren) (dit mag een paspoort, identiteitskaart of permanente verblijfsvergunning zijn).
 • Kopie eigendomsbewijs van het vaartuig. Hierop dienen duidelijk voldoende vaartuiggegevens en eigenaarsgegevens te staan. Dit kan één van onderstaand zijn:
  • Kopie volledig koopovereenkomst incl. handtekeningen
  • Kopie registratiebewijs RDW (voor – en achterkant)
  • Kopie Kadasterregistratie
  • Kopie Verzekeringspolisblad mits geldig. Anders dienen wij ook een recent betalingsbewijs te ontvangen.
 • Kopie Nederlanse vertegenwoordigersverklaring (niet ouder dan 3 maanden)
  Download Nederlandse of Engelse versie
 • Kopie geldig identiteitsbewijs Nederlandse vertegenwoordiger

Tips voor de aanvraag

 • Bij de aanvraag vul je gegevens van de vaartuigeigenaar in. Wij maken je erop attent dat de gegevens door de autoriteiten vergeleken worden met het paspoort. Vul daarom de volledige (voor)naam in. 
 • Daarnaast vul je gegevens van het vaartuig in. Deze gegevens komen letterlijk op het document te staan. Het is dus van belang dat je alle gegevens volledig, nauwkeurig en naar waarheid invult.
 • Vanwege de privacywetgeving raden we aan om de kopie van het identiteitsbewijs af te schermen. Je kunt hiervoor gebruik maken van de app van Rijksoverheid. Je vindt meer informatie over hoe je veilig een kopie maakt van je identiteitsbewijs op de site van Rijksoverheid. 
 • Om de behandeling van je aanvraag zo spoedig mogelijk te laten verlopen verzoeken wij duidelijke, leesbare en compacte documenten toe te voegen.


Disclaimer: Het Watersportverbond heeft het recht om de aanvraag te wijzigen, weigeren of in te trekken. In geval van fraude zal het Watersportverbond aangifte doen bij de betreffende autoriteiten.

De partners van het Watersportverbond