Watersportacademy

Opleidingen van het Watersportverbond

Erkend worden

Voor Kite- Sup- en Kanoscholen is het mogelijk om een Watersportverbond erkende school te worden. 

De Watersportacadamy SUP-lijn is door het Watersportverbond ontwikkeld om de (beginnende) Supper, Sup-scholen en de Sup-sport te versterken. Dit wordt gedaan door het neerzeten van een keurmerk waarmee de watersporter kan zien welke SUP- school een kwalitatief goede school is en waar goed les wordt gegeven. Maar ook kan een SUP-school zien of een watersporter al eerder heeft leren suppen.

 

Wat bieden we aan per doelgroep:

Scholen

Instructeur

Watersporter

Kwaliteitskeurmerk;

NOC*NSF erkend instructeursdiploma;

Kwaliteitskeurmerk van scholen;

Diplomasysteem voor watersporters;

Opleiding tot op maat lesgeven van beginnende suppers;

Diploma om makkelijker materiaal te huren

Promotie van erkende scholen via verschillende kanalen;

Toetsing in de praktijk;

Online en centrale registratie van de behaalde diploma’s;

Toolkit voor de lessen

Toolkit voor de lessen;

 

Online inzicht of iemand eerder een diploma heeft gehaald;

Handboek Suppen en lesgeven;

 

Mogelijke verzekering van de school;

   
Om erkende school te worden zijn de volgende stappen nodig:
  • Kijk of je voldoet aan de erkenningseisen;
  • Vul het aanvraagformulier erkenning in en stuur deze naar scholen@watersportverbond.nl
  • Bezoek van Watersportverbond aan de school;
  • Afronden erkenning.
Downloads

Erkenningseisen

Aanvraagformulier erkenning

 

Background