Watersportacademy

Opleidingen van het Watersportverbond

Zeilinstructeur 4

Praktische informatie: In beginsel faciliteer je zelf je opleidingstraject. Hierdoor zijn de kosten geheel in eigen hand. Wij organiseren ieder jaar enkele didactische opleidingsdagen.

Afronding
Proeve van bekwaamheid

Opleidingskalender
In onze opleidingskalender vind je alle geplande opleidingen.

Inschrijven
Via www.mijnwatersportverbond.nl kun je je direct inschrijven.

Background