Watersportacademy

Opleidingen van het Watersportverbond

Besturen met visie

In de sport- en recreatiesector is er weinig aandacht voor bestuurders terwijl de verantwoordelijkheden steeds groter worden en de taken steeds ingewikkelder zijn. Als bestuurder krijg je te maken met een veranderend ledenprofiel, leden voelen zich meer consument en worden steeds kritischer.

Ook de vergrijzing binnen veel verenigingen en het vinden van voldoende vrijwilligers zijn uitdagingen die veel bestuurders tegenkomen. 

Tijdens deze cursus creëer je met de andere bestuurders van jouw vereniging een goed onderbouwde visie voor jullie vereniging. Vervolgens benoem je de belangrijkste thema’s die opgepakt moeten worden om dit perspectief waar te maken. Daarnaast ontwikkel je de handvatten hoe dat te doen in de praktijk.

Opbouw traject

Het trainingstraject bestaat uit drie avonden van drie uur. Het traject duurt in totaal 3 tot 4 maanden. Voor een goede borging binnen je eigen vereniging adviseren wij om deze cursus met twee andere bestuursleden bij te wonen. Op dit moment organiseert het Watersportverbond deze training niet, maar als je belangstelling hebt, laat het dan even weten via vereniging@watersportverbond.nl. Dan gaan we op zoek naar een oplossing.

Background