Watersportacademy

Opleidingen van het Watersportverbond

Wedstrijdofficial 3 PC

In elke wedstrijd komt wel een situatie voor waarin er om verhaal gevraagd wordt op de kant. Of op het water gekeken moet worden of de regels wel goed toegepast worden. Om dit te beoordelen bestaan jury- en protestcomitéleden.

Wordt er niet te veel gepompt met het zeil? Wordt het gewicht wel juist gebruikt? Is deze situatie wel volgens de regels? Vind jij het leuk om dit soort gevallen te beoordelen? Volg dan nu de opleiding tot Wedstrijdofficial niveau 3 PC.

Wedstrijdofficial 3 PC
In deze opleiding leer je hoe een protestprocedure werkt, welke procedures er moeten worden gevolgd, hoe je feiten vaststelt, vragen stelt en conclusies trekt. Deze opleiding duurt drie dagen en gaat dieper in op de stof. Huiswerk maken en examen doen zijn onderdeel van de cursus. Naast de 3 dagen loop je 4 evenementen stage, de eerste drie van deze evenementen mag je zelf uitzoeken, voor het vierde krijg je een gericht opdracht van de afdeling Opleidingen. Van je stages houd je aantekeningen bij. Daarvoor is een model (template, sjabloon) beschikbaar, zodat het invullen niet te veel tijd kost. Ook helpt zo’n model je de ter zake doende gegevens op te schrijven. Je verzamelt de stagerapporten in een map, die portfolio wordt genoemd. Als je vier stagerapporten in je portfolio hebt verzameld, krijg je het diploma Wedstrijdofficial niveau 3 PC. Na het afronden van deze opleiding mag je protestcomités leiden op verenigingen en deelnemen in protestcomités bij nationale evenementen.

Wedstrijdofficial niveau 4 PC (Nationaal erkend Jurylid)
Wil je je nog verder ontwikkelen? Dat kan! Na je opleiding tot Wedstrijdofficial 3 PC kun je Wedstrijdofficial 4 PC (Nationaal erkend Jurylid) worden. Als Wedstrijdofficial 4 PC mag je protestcomités leiden tijdens Nederlandse Kampioenschappen. Je moet daarvoor ervaring opdoen met het werken in protestcomités. Gezien de schaarste aan comitéleden hoeft het je niet veel moeite te kosten een plaats in een protestcomité te vinden. Als dat nodig is wil onze afdeling Opleidingen je wel helpen zoeken. Van elk evenement waar je hebt meegedaan maak je een stagerapport. Als je voldoende ervaring hebt opgedaan komt de laatste horde: het Race Management Seminar. Dit seminar wordt gegeven door een nationaal erkend juryleden en bestaat uit een cursusdag waarop onderwerpen behandeld worden als een verhoor leiden en omgaan met een verzoeken om verhaal. Een examen is onderdeel van het programma. De opleiding wordt afgerond met drie individuele beoordelingen door juryleden die door de afdeling opleidingen zijn aangewezen. Op deze manier wordt de theoretische basis aangevuld met directe praktijkervaring. Als je het Race Management Seminar hebt afgerond kun je een beoordelingsgesprek aanvragen (assessment). Daarin wordt onder andere je portfolio besproken. Als het gesprek naar tevredenheid verloopt word je erkend als Wedstrijdofficial niveau 4 PC (Nationaal erkend Jurylid). De erkenning als official niveau 4 is vier jaar geldig. In die 4 jaar houd je in je portfolio je ervaringen bij. Aan het eind van de vier jaar moet je aantonen dat je ervaring op peil is. Dat gebeurt door beoordeling van je portfolio.

Wedstrijdofficial 5 PC (Internationaal erkend Jurylid)
Droom je ervan deel te nemen in de organisatie van internationale wedstrijden? Als Wedstrijdofficial niveau 5 (Internationaal erkend Jurylid) is dit mogelijk. Je kunt World Sailing Judge worden. Wil je deze opleiding volgen? Dan kun je contact opnemen met de afdelingen Opleidingen van het Watersportverbond.

Opleidingskalender
In onze opleidingskalender vind je alle geplande opleidingen.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven via webshop.watersporters.nl.

Downloads
Presentaties opleiding 2019:
Presentatie 2019 PC+WL Regels 2017-2020
Presentatie 2019 PC+WL verhaal, voorbeelden

Background