Watersportacademy

Opleidingen van het Watersportverbond

Wedstrijdofficial 3 WL

Wedstrijden kunnen niet gevaren worden zonder goede Wedstrijdofficials. Wil jij helpen bij de wedstrijdleiding en wedstrijden organiseren op regionaal, nationaal of zelfs internationaal niveau. Begin dan met de opleiding tot Wedstrijdofficial niveau 3.

 Wedstrijdofficial 3 WL
Nadat je de opleiding tot Wedstrijdofficial 2 hebt afgerond kun je de opleiding tot Wedstrijdofficial 3 volgen. Deze duurt drie dagen en gaat dieper in op de stof. Huiswerk maken en examen doen zijn onderdeel van de opleiding. Naast de drie dagen loop je vier evenementen stage, de eerste drie van deze evenementen mag je zelf uitzoeken, voor het vierde krijg je een gerichte opdracht.  Zo leer je welke functies er binnen een wedstrijdcomité vervuld moeten worden, hoe je een wedstrijd organiseert en welke verantwoordelijkheden je als wedstrijdleider hebt. 

Van je stages houd je aantekeningen bij. Daarvoor zijn modellen (templates, sjablonen) beschikbaar, zodat het invullen niet te veel tijd kost. Ook helpt zo’n model je de ter zake doende gegevens op te schrijven. Je verzamelt de stagerapporten in een map, die portfolio wordt genoemd.
Als je vier stagerapporten in je portfolio hebt verzameld, krijg je het diploma Wedstrijdofficial niveau 3 WL. Na het afronden van deze opleiding mag je wedstrijden leiden op verenigingen en deelnemen in nationale wedstrijdcomités.

Wedstrijdofficial 4 (Nationaal erkend Wedstrijdleider)
Wil je je nog verder ontwikkelen? Dat kan! Na je opleiding tot Wedstrijdofficial niveau 3 kun je Wedstrijdofficial 4 (Nationaal erkend Wedstrijdleider) worden. Als Wedstrijdofficial 4 mag je Nederlandse Kampioenschappen leiden. Je moet daarvoor ervaring opdoen met het werken in wedstrijdcomités. Gezien de schaarste aan comitéleden hoeft het je niet veel moeite te kosten een plaats in een wedstrijdcomité te vinden. Als dat nodig is wil onze afdeling Opleidingen je wel helpen zoeken. Van elk evenement waar je hebt meegedaan maak je een stagerapport.

Als je voldoende ervaring hebt opgedaan komt de laatste horde: het Race Official Seminar.  Dit seminar is bedoeld voor ervaren Wedstrijdleiders en Juryleden niveau 3, die nationaal erkend (niveau 4) willen en is dan ook het vervolg op de opleiding Wedstrijdofficial 3 WL en PC en moet met voldoende gevolg zijn doorlopen voor het aanvragen van de nationale erkenning.

De onderwerpen die tijdens het seminar worden behandeld zijn onder andere:

  • Race Management Policy
  • Protesten waarbij het wedstrijdcomité partij is
  • Regel 69, DPI en arbitrage

Het seminar begint met een schriftelijk theorie-examen.

Na het seminar zijn er twee trajecten voor de erkenning:

  1. Wanneer je geruime tijd geleden al je niveau 3 hebt behaald, heb je waarschijnlijk al een lijst van evenementen opgebouwd waar je bent opgetreden. Je kunt je erkenning aanvragen als je bij tenminste 4 evenementen bent opgetreden als wedstrijdleider of voorzitter van het PC (dus eindverantwoordelijkheid droeg) en tenminste 4 evenementen op je lijst hebt staan van niveau 1 of 2, dat zijn NK’s, KK’s of grote zeilevenementen. De lijst moet tenminste 7 evenementen tellen, meestal zien we dat lijsten van tien tot vijftien evenementen worden ingediend. Erkenning moet worden aangevraagd vóór 1 oktober van enig jaar.
  2. Nieuw is de mogelijkheid om je in drie stageopdrachten te laten beoordelen door nationale officials en in een vierde door een door het Watersportverbond aangestelde beoordelaar. Deze laatste zal naast je beoordeling in praktijk, ook je totale dossier beoordelen. Als die vierde beoordeling positief is, krijg je meteen je diploma niveau 4 (= Nationaal Wedstrijdleider of Jury).

Wedstrijdofficial niveau 5 (Internationaal erkend Wedstrijdleider)
Droom je van het organiseren van internationale wedstrijden? Als Wedstrijdofficial 5 (Internationaal erkend Wedstrijdleider) is dit mogelijk. Je kunt ISAF Race Officer worden. Wil je deze opleiding volgen? Dan kun je contact opnemen de afdeling opleidingen van het Watersportverbond via opleidingen@watersportverbond.nl.

Opleidingskalender
In onze opleidingskalender vind je alle geplande opleidingen.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven via webshop.watersporters.nl.

Downloads
Presentaties opleiding 2019:
Presentatie 2 Wedstrijdleider niveau 3

Presentatie 3 Wedstrijdleider niveau 3 huiswerkversie
Presentatie 6 Wedstrijdleider niveau 3

Presentatie 4 Wedstrijdleider niveau 3
Presentatie 5 Wedstrijdleider niveau 3
Presentatie 7 Wedstrijdleider niveau 3

Background