Controleraad

Controleraad

De Controleraad is binnen het Watersportverbond het orgaan dat controle uitvoert over het beleid van het Watersportverbond. Daarmee controleert zij het bestuur, het bureau en de vrijwilligers.

De Controleraad wordt samengesteld door de Algemene Ledenvergadering en bestaat momenteel uit de volgende leden:

De heer Erik van Wijk 
De heer Ramon Frankfort 
De heer Erik Schoneveld 
De heer Ad van den Broek 
De heer Huub van Veen
De heer Pieter Klapwijk

De taken van de Controleraad zijn vastgelegd in de statuten van het Watersportverbond.
Background