Tuchtraad

Tuchtraad

De tuchtraad is een orgaan binnen het Watersportverbond dat zich bezig houdt met het onderzoeken, in opdracht van het bestuur, of een medewerker of een lid van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging de reglementen of statuten overtreden heeft.

De leden van de tuchtraad zijn door de Algemene Ledenvergadering aangesteld en bestaat momenteel uit de volgende leden:

De heer van der Schilden
De heer van der Berg
De heer Calis
De heer Vollebregt
De heer den Haan
De heer Hennus
De heer Spijkerman
De heer Klapwijk
De heer de Vries Lentsch

De taken van de tuchtraad zijn vastgelegd in de statuten

Background