Missie, visie & strategie

Zo gaan wij samen met onze verenigingen aan de slag om de watersport verder te ontwikkelen

Onze sport moet je beleven! We voelen ons verantwoordelijk voor de hele ‘vaarweg’: van kennismaking met de boot, het board en/of de kano tot Olympisch goud. De verbindingen op de ‘vaarweg’ met de recreatieve vormen van watersport zijn cruciaal. Plezier staat immers voorop: het is de drijfveer voor iedere watersporter en dé voorwaarde voor prestatie. Op de ‘vaarweg’ richten wij ons op doorstroming en ontwikkeling. We bouwen, met sterke verenigingen, intern aan de eigen kracht van onze disciplines en treden naar buiten als hét collectief van de watersport.

Dat is waar we ons voor inzetten en wat we samen met onze verenigingen en haar leden, sporters, vrijwilligers, publiek, partners en sponsoren willen bereiken. De missie, visie en strategie geven de kaders weer waarbinnen we met elkaar aan de slag willen om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van onze watersport.

 

Missie

Het Watersportverbond faciliteert, initieert en promoot met haar leden activiteiten en diensten om watersporters plezier en prestatie te bieden en belangstellenden hiertoe te verleiden.


Visie

De beleving van sporten en recreëren op het water is uniek. De wijze van sporten en recreëren op het water verandert. Het draait steeds meer om het zelf bepalen van wat, waar en hoe. Tegelijkertijd blijft het sociale aspect belangrijk: het delen van ervaringen. Een grote kans voor sterke verenigingen en een sterk Watersportverbond om hun relevantie te behouden en op kansen in te spelen met nieuwe initiatieven en samenwerking.


Essentie

Verenigingen delen ervaringen, leren van elkaar en bundelen de krachten. Het Watersportverbond is de bindende factor: faciliteert, initieert en promoot. Voordeel, netwerk en exclusiviteit vormen de meerwaarde en maken de verenigingen sterker. We bieden met elkaar bereik, kwaliteit en positiviteit. Dat stralen we uit en zetten we in. We zijn daarmee van betekenis voor partners. Samenwerking versnelt en verbreedt activiteiten en diensten die meer watersporters plezier en prestatie bieden.

 

Strategische visie 

De strategische visie concentreert zich rondom de drie thema’s plezier, prestatie en impact. Dit zijn de kernwaarden waar wij al onze activiteiten tegen afstemmen. 

Plezier
Veel mensen, met uiteenlopende leeftijden en interesses, voelen de aantrekkingskracht van het water. Met een motorboot, zeilboot, kano, surf- of supboard beleef je een leven lang plezier op het water. Wij gunnen ieder kind in Nederland het gevoel van verwondering, nieuwsgierigheid en een vleugje paniek als je voor het eerst alleen het water op gaat. De kans is groot dat het water je dan nooit meer los laat. De watersport biedt voor ieder wat wils en verenigingen zijn bij uitstek de plek om er invulling aan te geven. Je sluit er vriendschappen, werkt er aan je gezondheid en ontdekt er waar je goed in bent. Het is de plek waar je opleidingen volgt, in competitieverband sport en er achter komt hoeveel prachtige evenementen Nederland rijk is. Onze verenigingen zijn er voor de watersporters. Zij zijn betrokken in hun gemeente en werken graag samen. Ze delen ervaringen, bundelen de krachten en gaan mee met de tijd.

Prestatie
We kennen talrijke nationale kampioenschappen en internationaal is Nederland op dit moment het beste zeilland ter wereld. Daar zijn we trots op. Met een ijzersterk team strijden we om de medailles tijdens de Olympische Spelen in Tokio 2021. Ook op de kanoslalom zijn we er bij in Tokio: uniek!

Onze topsporters zijn onze ambassadeurs en vertellen in de media over hun liefde voor de sport en het water. Op scholen en verenigingen inspireren zij de jeugd. Ze zijn betrokken en zetten zich in voor schoon water en vernieuwing van de sport. De watersport is continu in beweging om aantrekkelijk te blijven voor sporters en publiek. Zo zijn golfsurfen, kitesurfen en het spectaculaire foilen toegevoegd aan het Olympische programma. Het avontuurlijke en meeslepende oceaanzeilen is populairder dan ooit. Nederlanders behoren tot de top en schitteren o.a. in de Ocean Race en de America’s Cup.

Impact
Onze sport moet je beleven! Dit vraagt schoon en veilig water dat goed is ontsloten voor sport en recreatie. Met ons netwerk aan vrijwilligers, verenigingen en vaarwegen bieden we met elkaar een groter bereik, hogere kwaliteit en meer positiviteit. We zijn daarmee van betekenis voor partners. Het Watersportverbond is gesprekspartner van overheden en instanties betrokken bij het water. Tussen natuur, transport en energiewinning komen wij op voor het belang van de watersport. Samen met partners kunnen we nog meer impact creëren. Zo werken we vanuit maatschappelijke betrokkenheid samen aan schoon water en de energietransitie. Onze verenigingen, hun leden en onze topsporters zetten zich in voor de bewustwording van schoon water en steken de handen uit de mouwen om het water ook schoner te krijgen. De overgang naar varen op andere brandstoffen (emissieloos) stimuleren en begeleiden wij en we verduurzamen onze clubgebouwen.

De partners van het Watersportverbond