Watersportverbond Expert Team

Heb jij als vereniging of organisatie een probleem waar je niet zelf uitkomt? Wij helpen je graag met de ruime expertise van ons Watersportverbond Expert Team.

Het Watersportverbond Expert Team is een kenniscentrum van vrijwilligers van het Watersportverbond met hele specifieke kennis op, bijvoorbeeld, het gebied van sportondersteuning, juridische, fiscale, bouwtechnische, milieutechnische en organisatorische zaken. Op projectmatige basis stellen zij hun kennis ter beschikking aan aangesloten verenigingen van het Watersportverbond. Met als doel het vergroten van de kennis, slagkracht en capaciteit van deze watersportorganisaties. 

Hoe werkt het Watersportverbond Expert Team?

De werkwijze van het Watersportverbond Expert Team is heel simpel. Zit je als verenigingsbestuurder met een vraag of probleem dan kun je deze vraag neerleggen bij onze verenigingsondersteuners via vereniging@watersportverbond.nl. Voorbeelden van onderwerpen kunnen zijn:

  • Juridisch advies
  • Onderhandelen met de gemeente
  • Milieuwetgeving
  • Vrijwilligerswerving
  • Accommodatie, bouwkundigenzaken
  • Fiscaliteit

Advies

Via onze verenigingsondersteuners komt de vraag terecht bij de juiste expert. Die neemt persoonlijk contact met je op en stelt een stappenplan op om tot een advies te komen dat wordt aangeboden aan jouw watersportorganisatie. Dit is een analyse van de situatie waarbij in een aantal gevallen direct concrete hulp kan worden geboden. In complexere gevallen kan het zijn dat je het advies krijgt om hulp in te schakelen van, bijvoorbeeld, een aannemer of een advocaat.

Voor aangesloten verenigingen is het eerste advies van een expert meestal gratis. Als blijkt dat de vraag toch complexer is kan de expert aangeven dat er kosten verbonden zijn aan het advies. Dat zal dan vooraf door de expert aangegeven worden, zodat daarover afspraken gemaakt kunnen worden

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond