Stukken ALV 18 mei 2020

Bekijk hier de stukken van de Algemene vergadering van 18 mei 2020

Hieronder vindt u de stukken van de Algemene vergadering van 18 mei 2020. 

 

1 Opening en vaststellen agenda

2 Notulen Algemene vergadering - de Najaarsvergadering - van 14 december 2019

2.1. Besluit notulen ALV 14 december 2019

3 Mededelingen en ingekomen brieven

3.1 Ingekomen brief: DMTRA
Kijk hier voor het antwoord.
3.2 Ingekomen brief: Pampusklassenorganisatie
De inhoud van deze brief komt aan de orde in de vergadering. Dit ten aanvulling op mailcontact met de Pampusklassenorganisatie.

4 Coronavirus en de watersport 

5 Vraagstukken uit Algemene vergadering 14 december 2019

5.1 Wedstrijdlicenties 
5.2 Meerjarig financieel beeld (onderdeel agendapunt 11)
5.3 Sponsoring (en topsport) (onderdeel agendapunt 11)

6 Presentatie koers 2020 en verder

7 Benoemen (interim) voorzitter

7.1 Voorstellen kandidaat voorzitter

8 Vacatures bestuur

8.1 Voorstellen kandidaat penningmeester

9 Stand van zaken Controleraad

10 Stand van zaken jaarverslag en jaarrekening 2019

11 Jaarplan 2020 en begroting 2020 (inclusief meerjarig financieel beeld in scenario’s)

11.1 Besluit jaarplan 2020
11.2 Besluit begroting 2020

12 Rondvraag

13 Sluiting

 

Zoals u in maart heeft kunnen lezen adviseert de Controleraad positief over het jaarplan 2020 en begroting 2020. Hierbij op verzoek van de Controleraad alsnog de toelichting op dit advies.
Rapportage maart 2020
Rapportage mei 2020

 

Ingekomen vragen voor de Algemene vergadering zijn beantwoord. De antwoorden vindt u hier.

Vragen die behandeld zijn in de Algemene vergadering zijn opgenomen in de notulen. De Controleraad heeft een aantal vragen na de vergadering van een antwoord voorzien en die antwoorden vindt u hier en hier. Door een misverstand in de communicatie, treft u dit later aan dan gewenst. Excuses voor het ongemak. 

 

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond