Stukken extra ALV 24 maart 2020

Bekijk hier de stukken van de extra Algemene vergadering van 24 maart 2020

Hieronder vindt u de stukken voor de extra Algemene vergadering van 24 maart 2020.  De Controleraad adviseert positief over het jaarplan 2020 en de begroting 2020. De toelichting van de controleraad op dit advies volgt zo spoedig mogelijk. 

 

1 Opening en vaststellen agenda

2 Notulen Algemene vergadering - de najaarsvergadering - van 14 december 2019

2.1. Besluit notulen ALV 14 december 2019

3 Mededelingen en ingekomen brieven

4 Vraagstukken uit Algemene vergadering 14 december 2019

4.1 Bijlage meerjarig financieel beeld

5 Jaarplan 2020

5B Advies Controleraad 
5C Besluit Jaarplan

6 Begroting 2020

6A Toelichting
6B Advies Controleraad
6C Besluit begroting 2020

7 Benoemen (interim) voorzitter

8 Vacatures bestuur

9 Stand van zaken Controleraad

10 Rondvraag

11 Sluiting

 

Via onderstaande button kunt u zich aan- of afmelden voor de extra Algemene vergadering van 24 maart 2020.

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond