Belangenbehartigers in de regio

Belangenbehartigers in de regio

Het Watersportverbond is op zoek naar enthousiaste watersporters, die tijd en kwaliteit hebben om zich als vrijwilliger in te zetten voor de belangen van de watersport en waterrecreatie in hun regio. De regionale belangenbehartiging wordt gedaan door de 16 regioteams van het Watersportverbond. Voor een aantal regioteams zijn we op zoek naar versterking.

16 Regioteams

Het Watersportverbond heeft het land opgedeeld in 16 regio’s. In elke regio is een regioteam actief; een groep van 5 à 7 vrijwilligers, enthousiaste watersporters en vaak mensen die hun sporen hebben verdiend binnen hun eigen watersportvereniging of in hun werk als beleidsmedewerker bij een overheid.

Mensen, die zich met passie inzetten om de belangen van de watersport in hun regio te behartigen. Mensen, die het gesprek met de overheid aangaan als er ergens een probleem dreigt en samen met andere belangenorganisaties op zoek gaan naar oplossingen.

Ruim 100 mensen zetten zich als lid van één van de 16 regioteams op die manier zich in voor de watersport. Interesse? Kijk eens naar de vacatures in een aantal regioteams en meld je aan!

De praktijkervaring

Jo Dohmen maakt al een groot aantal jaren deel uit van het regioteam Limburg. Jo Dohmen: “We houden ons vooral bezig met de veiligheid op de Maas. We zijn daarvoor een vaste gesprekspartner van Rijkswaterstaat, maar hebben ook overleg met Koninklijke Schuttevaer als de belangenbehartiger van de beroepsvaart. Ook de bedieningstijden van bruggen en sluizen komt regelmatig aan de orde, een actueel onderwerp in deze tijd van bezuinigingen. En we maken ons sterk om de oevers van de Maas mooi en schoon te houden. Vaak gaat het om lange-termijn-werk, om lobbyen achter de schermen of om het voorkomen van bedreigingen. Daardoor zijn de resultaten van ons werk niet altijd direct zichtbaar. Dat maakt het er niet aantrekkelijker op. Maar we zorgen er wel voor, dat Nederland in alle regio’s zo’n prachtig watersportland is. En daar heb ik veel lol aan.”

Regiovertegenwoordiger

Er zijn momenteel geen vacatures.

Background