Lid regioteam Fryslân

Het Watersportverbond behartigt de belangen op (inter-)nationaal en regionaal niveau. De regionale belangenbehartiging wordt gedaan door 16 regioteams, bestaande uit vrijwilligers, die ondersteund worden door ons. Wij zoeken ter versterking van het huidige regioteam een lid regioteam Fryslân.

Functie

De leden van het regioteam zijn vrijwilligers, die de belangen van de watersport in de regio behartigen. Elk lid van het regioteam heeft een aantal onderwerpen onder zijn hoede. Het regioteam vergadert vier à zes keer per jaar. Tussentijds vindt veel overleg en afstemming plaats per e-mail of telefoon. Leden van het regioteam onderhouden contacten met overheden (gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, etc.) en met zusterorganisaties om namens het Watersportverbond de belangen van de watersport te behartigen. Met watersportverenigingen vindt regelmatig overleg plaats over acties en standpunten.

De regio

De regio Fryslân bestaat uit de volgende vaargebieden:

  • De gehele provincie Friesland
  • De Linde
  • Vlieland
  • Terschelling
  • Ameland
  • Schiermonnikoog

Wat verwachten wij van jou?

Wij zoeken een enthousiaste watersporter die:

  • Een bestuurder en netwerker is; 
  • Kennis van de regionale bestuurlijke problematiek heeft;
  • Kennis van de watersport in de regio heeft.

Wat kan jij van ons verwachten?

Wij bieden een uitdagende vrijwilligersfunctie; reis- en onkosten worden vergoed op basis van de Vrijwilligersregeling Watersportverbond.

Interesse?

Is deze functie jou op het lijf geschreven of ken je een geschikte kandidaat? Neem dan contact op met Rienk of Hedwich:

De partners van het Watersportverbond