Bestuurslid Recreatiesport

Het Watersportverbond is op zoek naar een Bestuurslid Recreatiesport voor het algemeen bestuur. Het bestuurslid is tevens voorzitter van het Platform Recreatiesport.

Het Watersportverbond wil Nederlanders een leven lang laten genieten van sporten op het water.  Samen met haar leden en partners zorgt het Watersportverbond ervoor dat watersporters veilig en met veel plezier het water op kunnen gaan.

De meeste van onze watersporters varen recreatief. Daarom is recreatiesport een belangrijk onderdeel van het Watersportverbond. Dat uit zich op de eerste plaats door het grote team van regio-deskundigen dat regionaal en lokaal de belangen van de watersport behartigt, gericht op toegankelijk, schoon en veilig vaarwater. Daarnaast ondersteunt de bond verenigingen om op hun beurt hun leden veilig, succesvol en met plezier het water op te laten gaan. Verder willen wij met de kracht van het collectief voor onze achterban voordeel realiseren op watersport gerelateerde producten en diensten. Hiervoor is een werkgroep opgericht met leden, niet-leden, het bedrijfsleven en medewerkers.

Uitdagingen waar de watersport mee te maken heeft en waar het Watersportverbond een antwoord op wil formuleren, zijn: 

 • Hoe brengen wij de balans aan tussen de toegankelijkheid van het vaarwater voor sport en recreatie enerzijds en ons respect voor de natuur anderzijds? 
 • Sport en watersport blijft populair. De sportbehoefte verandert. De traditionele rol van verenigingen staat onder druk. Hoe ondersteunen wij verenigingen bij het inspelen op (meer individuele) sportbehoeften, online communities, etc.?
 • Er vindt een verschuiving plaats in de maatschappij van bezit naar gebruik. Hoe gaat een vereniging daarmee om? 
 • Hoe spreken we een volgende generatie aan en binden we die aan onze sport?
 • Hoe bouwen we de positie als belangenbehartiger voor de watersport uit? We willen aan tafel zitten daar waar de besluiten genomen worden. 
 • De watersport is aan een opmars bezig. De verwachting is dat meer Nederlanders de komende jaren in hun vrije tijd en vakanties het water op zullen zoeken? Hoe houden we het veilig? Watersport is zo veel leuker als je je er in bekwaamt.

Sinds dit jaar werkt het Watersportverbond met platforms. Ook voor de recreatiesport richten wij op dit moment een platform in. Dit platform is betrokken bij het formuleren van beleid voor  de recreatiesport en is ook verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Het belangrijkste doel van het platform is beleid omzetten in actie en herkenbaar en zichtbaar zijn voor de achterban. Inspraak, samenwerking en draagvlak zijn de sleutelwoorden. Het platform bestaat uit vrijwilligers en wordt ondersteund door de werkorganisatie in Utrecht.

Voor het Platform Recreatiesport is het Watersportverbond op zoek naar een ‘Bestuurslid Recreatiesport’ voor het algemeen bestuur. 

Opdracht Bestuurslid Recreatiesport

 • De voorzitter van het Platform Recreatiesport houdt zich bezig met de volgende aandachtsgebieden:
  • Toegankelijk, schoon en veilig vaarwater. Lobby en inzet op landelijke dossiers, regionaal en lokaal via regioteams.
  • Kennis- en informatie-uitwisseling (verenigingsondersteuning) in de driehoek Watersportverbond (bureau en vrijwilligers), leden en partners.
  • Verduidelijken en vergroten van de meerwaarde van het lidmaatschap van het Watersportverbond voor de recreatieve watersporter via new business development (productontwikkeling).
 • Het bestuurslid is (mede) verantwoordelijk voor het vormgeven van het beleid t.a.v. recreatiesport binnen het Algemeen Bestuur van het Watersportverbond.

Lees het volledige functieprofiel voor bestuurslid recreatiesport van het Watersportverbond via onderstaande button. 

Geïnteresseerden voor deze rol kunnen contact opnemen met de directeur Watersportverbond tevens secretaris van de benoemingscommissie, of de secretaris van het Watersportverbond:

Kijk hier voor meer informatie over het Watersportverbond

De partners van het Watersportverbond