Het Platform Motorboot zoekt versterking

Het Platform Motorboot zoekt versterking

Het Watersportverbond heeft eind vorig jaar het Platform Motorboot in het leven geroepen om de achterban die met een motorboot vaart beter te kunnen bedienen. Daarnaast heeft het platform een belangrijke rol gekregen in de advisering en ondersteuning van bestuur en bureau. Het platform staat in direct contact met de achterban en heeft dus een belangrijke functie binnen het Watersportverbond. Het Platform Motorboot bestaat nu uit een aantal enthousiaste motorbootvaarders, maar is op zoek naar versterking.

Het doel van het platform is het ontwikkelen van een producten-, diensten- en activiteitenaanbod dat aansluit bij de behoeften van de motorbootvaarders. Daarnaast adviseert en ondersteunt het platform de aangesloten organisaties en het bureau bij het uitrollen van dit aanbod. Tenslotte heeft het platform als doel het adviseren (gevraagd en ongevraagd) van bureau en bestuur van het Watersportverbond ten aanzien van het (meerjarig) beleid gericht op het motorbootvaren.

Het platform vergadert circa vier keer per jaar, en organiseert jaarlijks een bijeenkomst waarvoor alle verenigingen die actief zijn op het gebied van motorbootvaren worden uitgenodigd. Door het platform kunnen zo nodig werkgroepen worden ingesteld die zich met een specifiek thema bezig houden. Vanuit de bureauorganisatie is coördinator belangenbehartiging Hylke Steensma aangewezen, hij faciliteert het platform en ondersteunt bij haar werkzaamheden.

Zoals gezegd is het platform op zoek naar versterking. Het bestuur van het Watersportverbond verzoekt kandidaten die geïnteresseerd zijn, zich kenbaar te maken door een korte brief/mail met motivatie en CV te mailen naar motorboot@watersportverbond.nl ter attentie van Hylke Steensma.

 

Background