Interim Voorzitter Watersportverbond

Om te zorgen dat er een interim-voorzitter benoembaar is op de extra ALV (24 maart 2020), heeft het bestuur van het Watersportverbond een speciale Benoemingscommissie aangesteld. Deze commissie is, in samenwerking met het bestuur, verantwoordelijk voor het profiel en de werving van een interim voorzitter en bereidt de voordracht aan de (extra) ALV voor. Graag informeren wij u over de voortgang van de Benoemingscommissie.  


Werkwijze Benoemingscommissie

De commissie heeft een profiel opgesteld voor de interim voorzitter. Deze kunt u hier lezen. Dit profiel is daarna afgestemd met het bestuur. De werving is inmiddels gestart en de commissie zal gesprekken voeren met geïnteresseerde kandidaten. Aansluitend zal de commissie één of twee benoembare kandidaten voorstellen aan het bestuur. Na terugkoppeling door het bestuur, bereidt de benoemingscommissie de voordracht aan de ALV voor. Het streven is de extra ALV van 24 maart. De commissie nodigt u van harte uit kandidaten aan te dragen.


Samenstelling

De commissie is opgestart door de ereleden Gwen Dudok van Heel en Rob Franken. Laatstgenoemde zit de commissie voor. Inmiddels maken Boele Staal (voorzitter Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo) en Dick van Sluis (voorzitter wsv Sint-Annaland) deel uit van de commissie. Vijf leden is de gewenste omvang dus op dit moment lopen er nog gesprekken.

Arno van Gerven (directeur Watersportverbond) is ambtelijk secretaris van de Benoemingscommissie.

Heeft u vragen? Wilt u meedenken? Kent u een geschikte kandidaat? Neem dan contact op met: Arno van Gerven, directeur (arno.van.gerven@watersportverbond.nl)

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond