Internationale high performance coach/trainer kanosprint

Locatie: Nationaal Trainingscentrum Willem-Alexander Baan, nabij Rotterdam, parttime (m/v)

For English please see further on below.

Gevraagd
- Inzet: parttime: 0,6 fte, m/v
- Gevestigd in regio Rotterdam, 2 à 3 dagen per week beschikbaar
- Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Huidige situatie
Sinds maart 2021 zijn Nederlandse kanosprint-atleten gevestigd bij de Willem-Alexander Baan in Zevenhuizen, een van de belangrijkste roei- en kano-accommodaties in Nederland, met als doel Olympische deelname in 2024 en Olympische medaillekansen in 2028. Het fulltime kanosprint-programma op de Willem-Alexander Baan is gestart door het Watersportverbond in samenwerking met Rotterdam Topsport en Sportbedrijf Rotterdam. Ongeveer 8 à 12 atleten, zowel dames als heren, nemen momenteel deel aan het programma. Het doel is om ons steeds meer te richten op degenen die zich kunnen ontwikkelen naar Olympische standaarden met een focus op zowel individuele prestaties als teamboten. Om dit te doen, hebben we een kracht- en conditieprogramma opgezet gericht op prestatieniveaus van wereldklasse.

Samenwerking, ervaring en ambitie
Om het programma naar een hoger niveau te tillen, zijn we op zoek naar een hoog gekwalificeerde coach/trainer m/v (0,6 fte) om naast de huidige coach te opereren. Deze ervaren en ambitieuze coach/trainer die wij zoeken, heeft bij voorkeur gewerkt met internationale podiumatleten en beschikt over uitstekende vaardigheden om met een groep talentvolle en gemotiveerde sporters gestructureerd toe te werken naar prestatiedoelen op korte en lange termijn, met als basis  een ambitieuze en veilige Topsport-omgeving waarin de sporters zich maximaal kunnen ontwikkelen op diverse pijlers als techniek, fysiek, prestatiegedrag en voeding.
Wanneer je in het profiel past, heb je een duidelijke visie welke past in een lange termijn ambitie waarbij er een gezonde balans is tussen enerzijds interne selectie en in/uitstroom en anderzijds een sterke teamcultuur waarbij de sporters elkaar dagelijks uitdagen en beter willen maken; essentieel voor de internationale inhaalslag. Je gaat meerdere keren per week daadwerkelijk coachen/trainen op de baan. Je bent flexibel om mee te doen aan trainingskampen en bent enthousiast om samen te werken met huidige stafleden. 

Wat wij jou kunnen bieden

  • Een arbeidsovereenkomst voor 8 maanden, tot en met het WK Kanosprint 2022 (augustus 2022, Canada) met de intentie tot verlenging bij een positieve wederzijdse evaluatie.
  • Het salaris is afhankelijk van opleidingsniveau en ervaring.
  • Indien gewenst, kunnen wij helpen bij het zoeken naar huisvesting in de regio Rotterdam. Wekelijks in en uit Nederland reizen is bespreekbaar. Het programma richt zich op weekdagen en zaterdagen. De Willem-Alexander Baan is gevestigd in de buurt van Rotterdam Airport.

Interesse?
Ben jij die coach/trainer die ons helpt onze ambitieuze doelen te bereiken, dan ontmoeten we je graag. Het eerste gesprek vindt op korte termijn plaats, zowel online als op locatie. Reageer uiterlijk 7 december en stuur een motivatie en CV naar sollicitatie@watersportverbond.nl.

 

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Nicole Bulk, bondscoach kanosprint Willem-Alexander Baan, via nicolebulk@gmail.com, 06-42222300.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

International high performance coach/trainer kayak sprint

Location: National Training Center ‘Willem-Alexander Baan’, close to Rotterdam, parttime 0,6 fte  (m/v)

Looking for

  • Parttime, 0,6 fte m/w.
  • Located in the region of Rotterdam, available 2 or 3 days a week on location.
  • VOG

Current situation
Since March 2021 the Dutch kayak sprint athletes are located close to the Willem-Alexander regatta course in Zevenhuizen (Rotterdam), which is one of the most important rowing and canoe sites in The Netherlands, with the ultimate goal to qualify for the 2024 Olympics and to reach an Olympic medal standard in 2028. The full time kayak sprint program at the Willem Alexander regatta course has been started by the Watersportverbond, the Dutch Watersports Association, in cooperation with Rotterdam Topsport (Rotterdam High Performance Sports) and Sportbedrijf Rotterdam. Approximately 8 to 13 athletes, both men and women, participate in the program. The objective is to focus on those athletes who can develop towards the Olympic standard more and more. We are looking at individual and crew boat development. In order to do so we have set up a Strength & Conditioning program looking at World Class levels.


Cooperation, experience and ambition
To lift the program to a higher level we are in search of a highly qualified trainer/coach m/w (0.6 fte) to operate next to the current coach. This experienced and ambitious coach has preferably worked with international podium athletes and has excellent capabilities when it comes to reaching short term and long term goals. 

When you fit the profile, you have a clear vision of what needs to be done, but you can also relate this to the growing climate of Dutch flatwater sprint canoeing. You will coach multiple sessions a week. You are flexible to join training camps and you are enthusiastic to cooperate with current staff. Commuting in and out of the Netherlands on a weekly basis is negotiable. The program focuses on weekdays and saturday. Sunday is our day off. The Willem Alexander regatta course is located close to Rotterdam Airport. 


What we can offer you

  • An agreement for 8 months to start with, until the World Championships Canoe Sprint 2022 (3-7 august in Canada). Prolonging the agreement is possible. 
  • Financial Compensation in correspondence with experience and qualification.
  • We can assist in the search for housing solutions


Interested? 
Are you the coach/trainer who can help us to reach ambitious goals, then we would love to meet. The first interviews will take place on short notice, and can be held both on site as on line. Please respond 7 December at the latest by sending a motivational letter and your CV to Bejanca van Grootheest, at sollicitatie@watersportverbond.nl.

 

For more information you may contact Nicole Bulk, National Coach Canoe Sprint Willem-Alexanderbaan, through nicolebulk@gmail.com, +31 (0)6-42222300. 

De partners van het Watersportverbond