Lid College van Deskundigen

Een van de kerntaken van het Watersportverbond is het ondersteunen van de aangesloten verenigingen. Eén van de middelen daarvoor is het College van Deskundigen. Het College van Deskundigen is een pool van vrijwilligers van het Watersportverbond met hele specifieke kennis op, bijvoorbeeld, het gebied van sportondersteuning, juridische, fiscale, bouwtechnische, milieutechnische en organisatorische zaken.

Onze specialisten stellen hun kennis op projectmatige basis ter beschikking aan aangesloten leden van het Watersportverbond met als doel het vergroten van de kennis, slagkracht en capaciteit van deze watersportorganisaties. De specialisten adviseren de verenigingen bij gerichte vragen.

In praktijk blijkt dat veel van de vragen van onze verenigingen van juridische of belastingtechnische aard zijn. Ook uit de recent gehouden verenigingsenquête blijkt dat er steeds meer vraag is naar juridische ondersteuning.

We zoeken daarom uitbreiding van het team met specialisten op juridisch en/of fiscaal gebied, die met enige regelmaat hun kennis voor onze verenigingen willen inzetten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het nakijken van huur- of andere contracten, vragen op het gebied van aansprakelijkheid of vragen over statuten en reglementen. Ook krijgen wij steeds meer vragen over privacybeleid, gerelateerd aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Fiscale vragen gaan bijvoorbeeld over BTW vrijstelling, hoe het beste om te gaan met BTW bij (ver)bouw van een clubhuis, diverse vergoedingen en de fiscus en vragen over WOZ waarde.

De meeste vragen kunnen per e-mail of telefonisch beantwoord worden. Soms is het nodig om bij de vereniging langs te gaan. Reis- en onkosten worden vergoed.

Ben jij ter zake kundig en heb je interesse in deze functie? Neem dan contact op met dhr. Cees de Laat (coördinator College van Deskundigen).
Telefoon: 06-446207253,
E-mail: cbldelaat@gmail.com

De partners van het Watersportverbond