Vacature Regioteam IJsselmeer/Markermeer

Het Watersportverbond behartigt de belangen op (inter-)nationaal en regionaal niveau. De regionale belangenbehartiging wordt gedaan door 16 regioteams, bestaande uit vrijwilligers, die ondersteund worden door ons. Wij zoeken ter versterking van het huidige regioteam een lid regioteam IJsselmeer/Markermeer.

Enthousiaste Regioteamleden IJsselmeer/Markermeer

Teamspelers met liefde voor watersport en gevoel voor netwerken

 In verband met (aankomend) vertrek van enkele leden en groei van de watersportactiviteiten in de regio IJsselmeer/Markermeer zijn wij ter versterking van het team op zoek naar één of meerdere nieuwe onbezoldigde teamleden.

 

Over het Watersportverbond

Watersport wortelt in Nederland in een rijke traditie. Recreatieve motorbootvaarders naast zeilers, (kite- en golf-) surfers naast kanovaarders en suppers: een grote diversiteit in watersporters vertrouwt de belangen van de eigen sport toe aan watersportverenigingen met de opdracht hen te vertegenwoordigen. In 1890 is het Watersportverbond opgericht om de gedeelde belangen te behartigen. Het Watersportverbond doet dat vandaag nog steeds vanuit een aansprekende missie: ‘Nederland Watersportland, een leven lang genieten op het water.’  

Het Watersportverbond bestaat uit, én maakt zich sterk voor, zo’n 400 aangesloten watersportverenigingen, die meer dan 80.000 leden (recreanten, wedstrijdsporters en topsporters) vertegenwoordigen.

Internationaal is Nederland op dit moment het beste zeilland ter wereld. Daar zijn we trots op. Met een ijzersterk team strijden we om de medailles tijdens de Olympische Spelen in Tokio 2021. Onze topsporters zijn onze ambassadeurs en vertellen in de media over hun liefde voor de sport en het water. Op scholen en verenigingen inspireren zij de jeugd. De watersport is continu in beweging om aantrekkelijk te blijven voor sporters en publiek.

Het Watersportverbond is gesprekspartner van overheden en instanties betrokken bij het water. Tussen natuur, transport en energiewinning komt de organisatie op voor het belang van de watersport. De aangesloten verenigingen, hun leden en onze topsporters zetten zich dagelijks in voor de bewustwording en het belang van schoon water.

Het Watersportverbond ondersteunt de aangesloten verenigingen op tal van gebieden. Zo brengen we verenigingsbestuurders meerdere keren per jaar bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen en helpen we met het oplossen van verenigingsvraagstukken. Het bureau van het Watersportverbond werkt vanuit de ‘Weerelt van de sport’ in Papendorp/Utrecht, waar sinds 2017 vijf sportbonden gezamenlijk gehuisvest zijn.

Om de verbindingen met de verenigingen zo kort mogelijk te houden is er binnen het Watersportverbond gekozen voor een regionale aanpak van de belangenbehartiging voor de leden. Deze regioteams zijn een belangrijke schakel in deze aanpak. Het bureau van het Watersportverbond is de bindende factor en ondersteunt de regioteams.

 

Over watersport in de regio IJsselmeer/Markermeer

Het IJsselmeer is ontstaan door het afsluiten van de Zuiderzee door het aanleggen van de Afsluitdijk. Er ontstond een groot zoetwatermeer dat vernoemd werd naar de rivier de IJssel die er op uitkwam. Het IJsselmeer is een belangrijke schakel in het totale vaargebied in Nederland. Miljoenen mensen genieten varend, maar ook fietsend, wandelend of op een andere manier recreërend langs de oevers, van dit prachtige gebied. Langs de oevers van het IJsselmeer bevinden zich zo’n 30 jachthavens.

Het open weidse karakter is een van de mooiste karakteristieken van het IJsselmeer. Nergens in Nederland vind je op binnenwater zo’n weids uitzicht. Het IJsselmeer grenst aan de provincies Friesland, Flevoland en Noord-Holland. Drie provincies met ieder een eigen karakter. Dat alles maakt het IJsselmeer aantrekkelijk om op te varen. 

Door het open karakter is het IJsselmeer bij uitstek geschikt voor het varen van lange tochten of wedstrijden. De jaarlijkse 24 uursrace maakt ten volle gebruik van het totale meer, maar ook de Allianz Regatta, een van de worldcupwedstrijden, brengt vele zeilers naar het meer. Helaas wordt het varen op sommige plekken bemoeilijkt door de groei van waterplanten. Op dit moment kunnen die alleen door middel van maaien worden bestreden. Omdat het IJsselmeer ook grote natuurwaarde heeft, mag er slechts een beperkt deel gemaaid worden.

 

Over het regioteam

Alle wateractiviteiten brengen organisatievraagstukken met zich mee die door het vrijwillige regioteam samen met de diverse overheden en particuliere organisaties opgepakt worden. Ieder doet dit vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Het regioteam bestaat op dit moment uit drie personen, waarvan de voorzitter, de regiovertegenwoordiger gaat vertrekken. Het team bestaat uit mensen die zich met hart en ziel inzetten voor watersport in de regio. Het team is trots op haar regio en ook op de bijdrage van het regioteam aan het behoud van het unieke karakter van het IJsselmeer.

Het team werkt collegiaal samen. Dossiers en werkzaamheden worden verdeeld op basis van affiniteit en ervaring. Het team vergadert structureel zes keer per jaar op verschillende locaties. De afstemmingsoverleggen die plaatsvinden met Gemeenten en Rijkswaterstaat vinden meestal binnen kantoortijd plaats. Denk aan meerdere keren per maand. Dit kan per onderwerp en periode varieren. Overleggen kunnen digitaal zijn, maar er zijn ook dossiers waarbij het effectiever is om live te vergaderen.

Het IJsselmeer kent vele gebruikers. Het wordt gebruikt voor drinkwater, energieopwekking, visserij, recreatie enzovoort. Partijen waar het regioteam mee samenwerkt zijn ander andere gemeenten en Rijkswaterstaat. Het IJsselmeer is van nationaal belang. Er spelen dan ook diverse dossiers op hoog niveau, zoals de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050, waarin discussie plaatsvind over onder andere energietransitie (windmolens en zonneparken en recreatie en toerisme. Verder houdt het regioteam zich bezig met de waterplantenproblematiek, maar ook met het uitbreiden van de vaar- en aanlegmogelijkheden bij bijvoorbeeld de Markerwadden.   

Natuurlijk houdt het team zich ook bezig met de toegang tot het IJsselmeer. Bijvoorbeeld via de Lorentz- en Stevinsluizen in Afsluitdijk. Het team zet zich er voor in om de grote renovatie van de sluizen zoveel mogelijk buiten het vaarseizoen te laten plaatsvinden.

 

Over de functie en wie wij zoeken

In verband met het vertrek van de regiovertegenwoordiger en enkele leden en de ambities van de regio is het Regioteam op zoek naar nieuwe collega’s. We streven naar een team van vijf tot zeven leden. We zoeken bij voorkeur actieve watersporters die vanuit ervaring weten welk plezier en welke uitdagingen een watersporter tegenkomt op het water en dit kunnen vertalen naar algemene vraagstukken. Iemand die de vertaalslag kan maken van de gebruiker naar de betrokken personen binnen Rijkswaterstaat en gemeenten (en vice versa). We verwelkomen graag nieuwe teamleden die weten hoe het werkt bij onze gesprekspartners binnen de overheid en daar liefst ook een actueel netwerk hebben of in staat zijn dit op te bouwen.  

Naast kennis en netwerk van overheden zoeken we ook regioteamleden die contacten onderhouden met de aangesloten verenigingen en het ook een uitdaging vinden om de nog niet aangesloten verenigingen te ‘verleiden’ om lid te worden. Door goed naar hen te luisteren en te zoeken naar wederzijdse belangen. Het regioteam brengt twee keer per jaar een nieuwsbrief uit en maakt een jaarverslag. In de jaarvergadering doet een regioteam verslag van haar werkzaamheden. Teamleden met affiniteit en ervaring met secretariële of communicatie werkzaamheden worden ook van harte uitgenodigd om te reageren.

De tijdsbesteding van de regioteamleden wisselt en is afhankelijk van de dossiers. Als je belangstelling hebt voor deze vrijwillige functie dan bespreken we graag met je welke tijd je beschikbaar hebt en welke rol en activiteiten daar het beste bij passen.

Tot slot zoeken we bovenal nieuwe en frisse collega’s die graag samenwerken in een team. Die positieve energie brengen, jong (van geest) zijn om zich in te zetten voor de watersport in de regio IJsselmeer Markermeer.

 

Wat we bieden en jouw reactie

Een vrijwillige functie waarin je vanuit een professionele omgeving van betekenis kunt zijn voor de watersport in de regio IJsselmeer/Markermeer. Een functie waarin je komt brengen en zelf ook ervaring mag opdoen in een bestuurlijke rol. Als je belangstelling hebt om onderdeel te worden van het enthousiaste regioteam of als je vragen hebt, dan nodigen we je van harte uit om te reageren en zien we je reactie graag tegemoet door een mail te sturen aan hedwich.kuipers@watersportverbond.nl - bij voorkeur inclusief een motivatie en je CV. Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met Hedwich Kuipers op 06-50959730.    

De partners van het Watersportverbond