Vacature regioteam Noord-Holland Zuid

Het Watersportverbond behartigt de belangen op (inter-)nationaal en regionaal niveau. De regionale belangenbehartiging wordt gedaan door 16 regioteams, bestaande uit vrijwilligers, die ondersteund worden door ons. Wij zoeken ter versterking van het huidige regioteam een lid regioteam Noord-Holland Zuid.

Gezocht: Enthousiaste Regioteamleden Noord-Holland zuid!

 

Teamspelers met liefde voor watersport en gevoel voor netwerken

In verband met vertrek van enkele leden en groei van de watersportactiviteiten in Noord-Holland zuid (het gebied omvat in het zuiden de provincie grens, in het noorden het Noordzeekanaal incl. de gemeente Amsterdam en in het oosten de Vecht en de Amstel) zijn wij ter versterking van het team op zoek naar één of meerdere nieuwe onbezoldigde teamleden.

 

Over het Watersportverbond

Watersport wortelt in Nederland in een rijke traditie. Recreatieve motorbootvaarders naast zeilers, (kite- en golf-) surfers, kanovaarders en suppers: een grote diversiteit in watersporters vertrouwt de belangen van de eigen sport toe aan watersportverenigingen met de opdracht hen te vertegenwoordigen. In 1890 is het Watersportverbond opgericht om de gedeelde belangen te behartigen. Het Watersportverbond doet dat vandaag nog steeds vanuit een aansprekende missie: ‘Nederland Watersportland, een leven lang genieten op het water.’  

Het Watersportverbond bestaat uit, én maakt zich sterk voor, zo’n 400 aangesloten watersportverenigingen, die meer dan 80.000 leden (recreanten, wedstrijdsporters en topsporters) vertegenwoordigen.

Internationaal is Nederland op dit moment het beste zeilland ter wereld. Daar zijn we trots op. Met een ijzersterk team strijden we om de medailles tijdens de Olympische Spelen in Tokio 2021. Onze topsporters zijn onze ambassadeurs en vertellen in de media over hun liefde voor de sport en het water. Op scholen en verenigingen inspireren zij de jeugd. De watersport is continu in beweging om aantrekkelijk te blijven voor sporters en publiek.

Het Watersportverbond is gesprekspartner van overheden en instanties betrokken bij het water. Tussen natuur, transport en energiewinning komt de organisatie op voor het belang van de watersport. De aangesloten verenigingen, hun leden en onze topsporters zetten zich dagelijks in voor de bewustwording en het belang van schoon water.

Het Watersportverbond ondersteunt de aangesloten verenigingen op tal van gebieden. Zo brengen we verenigingsbestuurders meerdere keren per jaar bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen en helpen we met het oplossen van verenigingsvraagstukken. Het bureau van het Watersportverbond werkt vanuit de ‘Weerelt van de sport’ in Papendorp/Utrecht, waar sinds 2017 vijf sportbonden gezamenlijk gehuisvest zijn.

Om de verbindingen met de verenigingen zo kort mogelijk te houden is er binnen het Watersportverbond gekozen voor een regionale aanpak van de belangenbehartiging voor de leden. Deze regioteams zijn een belangrijke schakel in deze aanpak. Het bureau van het Watersportverbond is de bindende factor en ondersteunt de regioteams.

 

Over watersport in de regio Noord-Holland zuid

Al in de 17e eeuw is er sprake van watersport in de regio. Op het IJ werden bij feestelijkheden spiegelgevechten gehouden met statenjachten, boeiers en speeljachten die eigendom waren van welgestelde burgers. Veel van deze schepen lagen bij een van de eerste jachthavens in ons land, de "Stadsherberg" (grofweg waar nu het Centraal Station ligt).

Tussen de Amstel en het Spaarne lagen veel grote (Haarlemmermeer) en kleine veenplassen, ontstaan door turfafgraving. Veel van deze plassen zijn later ingepolderd. De ringvaarten, nodig voor deze inpolderingen zijn zeer geschikt om de overgebleven plassen en meren met elkaar te verbinden. Zo is een prachtig en aantrekkelijk vaargebied ontstaan dat intensief gebruikt wordt voor allerlei vormen van watersport. Stadsuitbreiding van Amsterdam en Haarlem heeft ook gezorgd voor nieuw (vaar)water, vaak geschikt voor "kleinere" waterrecreatie.

Momenteel zijn er binnen de regio 42 watersportverenigingen lid van het Watersportverbond, variërend van motorboot- en zeilverenigingen, tot kano- en surfverenigingen. Deze verenigingen hebben in totaal zo’n 6.800 actieve leden.

 

Over het regioteam

Alle water-, weg- en spooractiviteiten brengen organisatievraagstukken met zich mee die door het vrijwillige regioteam samen met de diverse overheden en particuliere organisaties opgepakt worden. Ieder doet dit vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Het regioteam bestaat op dit moment uit vier personen. Het team bestaat uit mensen die zich met hart en ziel inzetten voor watersport in de regio.

Het team werkt collegiaal samen. Dossiers en werkzaamheden worden verdeeld op basis van affiniteit en ervaring. Het team vergadert structureel vier tot vijf keer per jaar in de avond en doet dit afwisselend bij de verschillende verenigingen waarvan de teamleden lid zijn. De afstemmingsoverleggen die plaatsvinden met Provincie, Gemeenten en Rijkswaterstaat vinden meestal binnen kantoortijd plaats. Denk aan gemiddeld één keer per maand. Het afgelopen jaar heeft als gevolg van corona ook het online vergaderen een vlucht genomen binnen het regioteam en de verwachting is dat dit ook in de toekomst tot de mogelijkheden behoort. Dit maakt het makkelijker en flexibeler voor vrijwilligers tijd vrij te maken.

Partijen waar het regioteam mee samenwerkt zijn onder andere de provincie Noord-Holland, gemeenten, Rijkswaterstaat en waterschappen. Elke regio heeft naast landelijke thema’s ook zijn specifieke regionale aandachtsgebieden. Actuele thema’s waar het regioteam Noord-Holland zuid samen met genoemde partijen aan werkt zijn bijvoorbeeld de negatieve gevolgen tijdens onderhoud van bruggen en kades van de vaarwegen, sluizen toegankelijk houden voor (motor)boten en veiligheid op het water, het uitdiepen van hoofd- en nevenwater voor een goede doorvaart en bereikbaarheid van de havens en het reageren en adviseren met betrekking tot de plannen voor nieuwe bruggen en bouwplannen in het gebied van watersportverenigingen. Ook verzorgt het regioteam de belangen voor het Watersportverbond van de Staande Mast Route met de betrokken vaarwegbeheerders. Genoeg te doen dus voor het regioteam!

 

Over de functie en wie wij zoeken

In verband met het vertrek van een lid met het aandachtsgebied Aalsmeer (Westeinderplassen en omgeving) is het Regioteam op zoek naar een nieuwe collega. We zoeken bij voorkeur actieve watersporters die vanuit ervaring weten welk plezier en welke uitdagingen een watersporter tegenkomt op het water en dit kunnen vertalen naar algemene vraagstukken. We verwelkomen graag nieuwe teamleden die weten hoe het werkt bij onze gesprekspartners binnen de (regionale) overheid en daar liefst ook een actueel netwerk hebben of in staat zijn dit op te bouwen. 

Naast kennis en netwerk van (lokale) overheden zoeken we ook regioteamleden die contacten onderhouden met de aangesloten verenigingen en het ook een uitdaging vinden om de nog niet aangesloten verenigingen te ‘verleiden’ om lid te worden. Door goed naar hen te luisteren en te zoeken naar wederzijdse belangen. Het regioteam informeert de verenigingen in de regio digitaal over actuele zaken en maakt een jaarverslag. In de jaarvergadering doet een regioteam verslag van haar werkzaamheden. Liefst gecombineerd met een interessant onderwerp.

De tijdsbesteding van de regioteamleden wisselt en is afhankelijk van de tijd die men beschikbaar heeft en het aandachtsgebied waar je mee aan de slag gaat. Als je belangstelling hebt voor deze vrijwillige functie dan bespreken we graag met je welke tijd je beschikbaar hebt en welke rol en activiteiten daar het beste bij passen.

Tot slot zoeken we bovenal nieuwe en frisse collega’s die graag samenwerken in een team. Die positieve energie brengen, jong (van geest) zijn om zich in te zetten voor de watersport in Noord-Holland zuid.

 

Wat we bieden en jouw reactie

Een vrijwillige functie waarin je vanuit een professionele omgeving van betekenis kunt zijn voor de watersport in Noord-Holland zuid. Een functie waarin je komt brengen en zelf ook ervaring mag opdoen in een bestuurlijke rol. Als je belangstelling hebt om onderdeel te worden van het enthousiaste regioteam, als je vragen hebt of als je een keer wilt praten met Auke Bender (voorzitter regioteam Noord-Holland zuid), dan nodigen we je van harte uit om te reageren en zien we je reactie graag tegemoet door een mail te sturen aan auke.bender@watersportverbond.nl - bij voorkeur inclusief een motivatie en je CV. Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met Auke Bender op 06-15 35 05 15.

De partners van het Watersportverbond