Veelgestelde vragen over het Coronavirus en de watersport

Het coronavirus levert een hoop vragen op rondom de watersport. Op deze pagina geven we zoveel mogelijk antwoord op de veelgestelde vragen.

FAQ voor watersportverenigingen

De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties.

Wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitgezonderd de nationale selectiesporters en betaald voetbal.

Personen tot en met 26 jaar mogen buiten, bij de eigen vereniging, wel in grotere teams binnen 1,5 meter sporten en onderling wedstrijden varen. 

Kinderen en jeugd tot 18 jaar die meedoen aan juniorencompetitie kunnen nu onderling trainingswedstrijdjes spelen. Junioren mogen ook teamtrainingen volgen op de sportaccommodatie.

Boven de 18 jaar en ouder mag alleen individueel of met maximaal twee personen gesport worden op de sportaccommodatie. Een groep van personen moet onderling anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar in acht nemen.

Per dinsdag 16 maart mogen sporters van 27 jaar en ouder op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten. Tijdens het sporten moeten zij wel 1,5 meter afstand van elkaar houden. Voor de groep tot en met 26 jaar blijven de regels die eerder zijn ingegaan van kracht (in teamverband zonder 1,5 meter afstand te hoeven houden).

Het Watersportverbond ziet het vaarwater als het verlengde van de sportaccommodatie.

Klussen aan de boot is toegestaan. De vereniging/loods moet zo ingericht zijn dat je ten alle tijde 1,5 meter afstand moet kunnen houden.

Tip: Maak tijdslots voor het hellingen en stallen van boten.

Tip: Bereken het maximaal aantal personen wat veilig in een loods/hal kan werken waarbij de 1,5 meter maatregel nageleefd kan worden (max. 30 personen).

Tip: Zorg voor gescheiden looproutes en een aparte in- en uitgang.

Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

Dat wordt duidelijk in de noodverordening van elke gemeente. Varen is toegestaan, maar of gebruik van de haven voor passanten mogelijk is hangt af van de lokale toegang en ontsluiting.

Raadpleeg als vereniging daarom eerst bij je gemeente welke regels in de noodverordening staan. 

Tip: Communiceer duidelijk richting passanten op de website en op de vereniging zelf of de haven open is, hoe zij hun komst kunnen melden en welke voorzieningen open zijn. Het Watersportverbond heeft een aantal tips en adviezen opgesteld van hoe je jouw verenigingsterrein 'coronaproof' kunt inrichten. Lees hier meer.

De douches en toiletten hoeven voor de recreatie niet dicht. Voor sporters geldt; omkleden en douchen thuis want voor deze groep zijn kleedkamers en douches gesloten. 

Havens bepalen zelf welke extra maatregelen ze nemen als ze maar voldoen aan de RIVM-richtlijnen (dus ook in het sanitair). Daarnaast heeft de Veiligheidsregio hier een nadrukkelijke stem in.

Bel bij een coronabesmetting direct de GGD en informeer de gemeente. De GGD adviseert het bestuur vervolgens op basis van de situatie over de te nemen maatregelen. Na overleg gaat de vereniging/club gedeeltelijk of soms zelfs helemaal dicht voor 10 dagen. Indien mogelijk worden er  andere passende maatregelen genomen. 

Informeer vervolgens ook de leden over de besmetting en de te nemen maatregelen. We raden bestuurders ook aan om met de leden te blijven praten over de risico's van het sporten en de genomen maatregelen. 

Je kunt de gebruikte materialen schoonmaken met water en (gewoon) schoonmaakmiddel.

De meeste verenigingen hebben juist in deze periode een Algemene ledenvergadering gepland die nu door de coronacrisis niet door kan gaan.

Onlangs is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid goedgekeurd. Door deze tijdelijke wet is het mogelijk een vergadering online digitaal te organiseren ook als dit niet in de statuten geborgd is. Maar ook de vergadering uitstellen is mogelijk.

Lees hier welke mogelijkheden je als vereniging hebt. 

Je kunt als vereniging een kennismakingsactiviteit op je vereniging organiseren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een Optimist on Tour. Voor verenigingen een aangesloten zeilscholen heeft het Watersportverbond diverse materialen beschikbaar (optimisten, tubes, zwemvesten) en ondersteunen graag bij de organisatie. Neem voor meer informatie contact op via optimistontour@watersportverbond.nl.

Ja, deze kan doorgaan, mits de juiste maatregelen zijn getroffen. Je kunt hiervoor gebruik maken van de handleiding georganiseerde Jeugdsport en een overzicht van maatregelen die speciaal voor Optimist on Tour getroffen worden. Neem contact op via optimistontour@watersportverbond.nl en we helpen en ondersteunen je graag met de organisatie.

FAQ vragen over financiën

De gevolgen voor sportbonden en andere sportaanbieders zijn groot nu zij hun deuren hebben moeten sluiten. NOC*NSF heeft het Rijk en de Gemeenten opgeroepen om nu ook snel de door het kabinet genomen uitzonderlijke economische maatregelen toepasbaar te maken op de sport. NOC*NSF en de sportbonden hebben hiervoor een impactanalyse gemaakt over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus. Het Watersportverbond is hierbij betrokken namens de watersport en dus voor de aangesloten verenigingen.

Doel van die maatregelen is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Met gemeenten wordt gesproken over allerlei maatregelen die lokaal kunnen worden genomen zoals het opschorten van het innen van huur en belastingen.

Meer informatie over de tegemoetkoming voor schade COVID-19 en financiële gevolgen voor verenigingen vind je hier.

Sportverenigingen (en ondernemers) kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Er geldt wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van de KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen.

Daarnaast zijn er diverse noodmaatregelen, bijzonder uitstel van betaling en uitstel van aflossingsverplichtingen mogelijk. Je leest hier meer over de tegemoetkoming voor schade COVID-19 en financiële gevolgen voor verenigingen.

Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport geeft op hun website aan dat als het gaat om trainers in loondienst de club als werkgever in beginsel gehouden is het loon door te betalen. Meer daar over is te vinden op de website van Netwerk in de sport

Ben je als club aangesloten bij Netwerk in de sport, lees dan ook hun bericht over aanvragen van deeltijd-WW. Ben je dat niet, kijk dan op de website van het UWV.

Arbeidstijdverkorting kan niet worden aangevraagd voor werknemers met een 0-uren contract of voor oproepkrachten. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht.

Voor meer vragen over werkgeverszaken en contracten waaronder oproepcontracten, zie de website van Netwerk in de sport.

FAQ recreatief varen

Ja, dat kan. Met mensen uit uw eigen huishouden kunt u gaan varen. Als er mensen buiten uw huishouden meevaren, moet u 1,5 meter afstand houden. Dit geldt niet voor kinderen die jonger zijn dan 13.

Ja, dat kan. Voor en na het sporten geldt voor volwassenen uit verschillende huishoudens vanaf 18 jaar: houd 1,5 meter afstand. En uw gezelschap mag niet uit meer dan 2 personen bestaan.

Voor en na het sporten geldt voor volwassenen uit verschillende huishoudens vanaf 18 jaar: houd 1,5 meter afstand. En uw gezelschap mag niet uit meer dan 2 personen bestaan.

Tip: Zoek geen risico’s op waardoor je bent aangewezen op een reddingsactie of op medische hulp. Alleen dan is recreatievaart en sporten in het water verantwoord.

Tip: Het Watersportverbond heeft een aantal tips en adviezen voor recreatief varen opgesteld. Deze vind je hier.

Als je in een andere haven dan je thuishaven wilt aanleggen of overnachten, raadpleeg van te voren de website of neem contact op voor informatie over beschikbaarheid en openstelling voorzieningen. 

Daarnaast adviseren  wij rekening te houden met de volgende zaken:

  • Overnacht je in de openbare ruimte (zoals eilandjes, gemeente steigers of​ voor anker​), raadpleeg ​dan ​de website van de betreffende gemeente voor lokale regels.
  • Zorg dat je ​schone handen hebt ​bij gebruik van voorzieningen en het aanraken van andermans ​boot.

Vanaf 15 juni is het mogelijk om op vakantie te gaan naar veel landen binnen de Europese Unie (EU) of de Schengenzone. Het reisadvies voor landen wordt aangepast van ‘oranje’ (vakantiereizen afgeraden) naar ‘geel’ (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s). Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken vind je meer informatie over  naar welke landen vakantiereizen mogelijk zijn. Het ministerie beheert de meest actuele informatie en werkt het bericht regelmatig bij.  Ga naar het artikel >>

Let op! Voor je op reis gaat is het goed om te weten welke regels er gelden op jouw bestemming én in de landen waar je doorheen reist. Deze kunnen namelijk verschillen van de maatregelen in Nederland.  Omdat de situatie per dag kan verschillen is het altijd belangrijk dat je zelf bij de (jacht)haven of bestemming controleert of je er als Nederlandse toerist terecht kunt. 

Wees je daarnaast bewust van de risico’s. De situatie rond het coronavirus kan snel veranderen. Bij een nieuwe uitbraak kan de lokale overheid opnieuw (reis)beperkingen opleggen. De Nederlandse overheid haalt geen reizigers terug. Je reis is jouw eigen verantwoordelijkheid.

Varen mag, op eigen verantwoordelijkheid en met de (morele) oproep achter de maatregelen: vermijd contact, geen groepsgebeuren en houd 1,5 meter afstand. Kies een rustige vaarroute of vaargebied, zodat je geen ophopingen van vaarverkeer krijgt.

Zorg daarnaast voor een goede reisvoorbereiding! Diverse regionale vaarwegbeheerders verlengen de winterdienstregeling. Ook kunnen burgemeesters en/of veiligheidsregio's bepaalde locaties sluiten en gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Actuele berichten staan op de www.vaarweginformatie.nl en houd de reguliere berichtgeving de gemeente waar je gaat varen aan.

Een aanvraag voor een ICP wordt nog steeds binnen de gestelde termijn verstuurd. Een ICP reguliere aanvraag verwerken wij binnen 10 werkdagen. Een ICP spoedaanvraag verwerken wij nog steeds binnen 5 werkdagen.

De partners van het Watersportverbond