Tips voor verenigingen ten aanzien van het Coronavirus

Op deze pagina geven wij tips over de volgende onderwerpen t.a.v. corona en communicatie richting gemeente, leden en passanten en over de inrichting van accommodaties.

Contact met Gemeenten

Uberhaupt en zeker in tijden van corona, is het van belang goed contact te hebben met je gemeente. Zij is belast met handhaving, bepaalt de lokale maatregelen en is ook bevoegd om af te wijken van landelijke maatregelen. Kortom, met goed contact met je gemeente, valt er een wereld te winnen.

 • Nodig iemand van de gemeente uit om te komen kijken op de vereniging. Vaak is onze sport bij hen nog onbekend. Nodig de burgemeester of wethouder uit om te laten zien welke mogelijkheden er juist in de watersport zijn! 
 • Ook richting de gemeente is het heel goed om jullie eigen regels en richtlijnen voor de vereniging duidelijk zichtbaar op de website te plaatsen
 • Check bij veiligheidsregio en gemeente wat lokaal wel of niet is toegestaan, bijvoorbeeld of recreatief nachtverblijf is toegestaan en voor wie.


Communicatie richting de leden

 • Zet jullie eigen regels en richtlijnen voor de vereniging duidelijk zichtbaar op de website/nieuwsbrieven/clubblad
 • Hang posters op de vereniging met de regels en richtlijnen.
 • Zorg bij georganiseerde trainingen/activiteiten op locatie voor een herkenbaar aanspreekpunt voor aanwezige leden.
 • Houdt de website en social kanalen van het Watersportverbond goed in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen t.a.v openstelling.

Communicatie richting passanten

 • Communiceer duidelijk richting passanten op de website en op de vereniging zelf of de haven open is, hoe zij hun komst kunnen melden en welke voorzieningen open zijn. 
 • Lees hier welke adviezen gelden voor recreatief varen.  Je vindt hier naast meer informatie ook tips en adviezen waar passanten en recreatieve vaarders rekening mee moeten houden. 

Inrichting accommodatie

 • In de basis geldt dat op de vereniging de 1,5 m afstand gewaarborgd dient te worden. Indien nodig tref je passende maatregelen om de toestroom van leden en passanten te reguleren. Dit kan bijvoorbeeld  met vlaggen, posters, borden.
 • Stel op meerdere punten middelen beschikbaar waarmee je handen en materialen kunt schoonmaken, bijvoorbeeld bij waterslangen, elektriciteitskasten, kraan, in de loods, bij speeltoestellen. 
 • In de basis geldt dat op de vereniging de 1,5 m afstand gewaarborgd dient te worden. Indien nodig tref je passende maatregelen om de toestroom van leden en passanten te reguleren. Dit kan bijvoorbeeld  met vlaggen, posters, borden.
 • Stel op meerdere punten middelen beschikbaar waarmee je handen en materialen kunt schoonmaken, bijvoorbeeld bij waterslangen, elektriciteitskasten, kraan, in de loods, bij speeltoestellen. 
 • Creëer looproutes om looprichting naar bijvoorbeeld de hoofdsteiger en/of het havenkantoor aan te geven zodat contact onderling en drukte op één plek beperkt wordt. 
 • Stel op de accommodatie een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente.
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt vanaf 1 december een mondkapjesplicht in binnenruimtes van de vereniging.
 • Controleer of ruimtes binnen continue en voldoende kunnen worden geventileerd (geen recirculatie) en zet waar mogelijk ramen en deuren open.
 • Horeca/kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten. Het toilet mag open blijven.
 • Houdt bij de inrichting van het havenkantoor rekening met 1,5 m afstand tussen alle aanwezigen. 
 • Vraag passanten zoveel mogelijk contactloos te betalen. 
 • Zorg voor voldoende ruimte tussen de ligplaatsen. 

 

Financiële regelingen voor verenigingen

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die (water-)sportverenigingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. We zetten deze regelingen op een rij en schetsen de stand van zaken per regeling.

Kijk hier voor een overzicht van de verschillende regelingen

 

Tips voor het organiseren van een online ALV

Door de Spoedwet Covid-19 is het mogelijk een ALV digitaal organiseren. Kijk hier voor een overzicht van aanbieders om dit mogelijk te maken en adviezen waar je op moet letten bij de organisatie van een online ALV.

De partners van het Watersportverbond