Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Duurzaamheid

Veel verenigingen zijn bezig met duurzaamheid. Meestal wordt gestart met eenvoudige energiebesparende maatregelen om kosten te besparen, maar vaak ook door het nemen van ingrijpender maatregelen. Denk hierbij aan het plaatsen van zonnepanelen of zonneboilers.

Soms is de aanleiding een grootscheepse renovatie, of het verwijderen van asbestdaken (let op: asbest moet voor 2024 verwijderd zijn). De nieuwe subsidie Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties (BOSA) stelt verenigingen in de gelegenheid voor deze maatregelen subsidie aan te vragen.

De groene club
Verenigingen kunnen jaarlijks veel besparen op energiekosten. De Groene Club helpt sportverenigingen te verduurzamen. Daarmee zorgen we voor optimale begeleiding en het best haalbare financiële resultaat voor jouw vereniging. Lees hier meer over hoe jouw vereniging kan besparen >>

Download:

Lees ook:

Background