Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Muziek en media in clubhuis

Bij veel verenigingen wordt muziek gedraaid in het clubhuis. Daarnaast is de kantine soms voorzien van een tv waarop bijvoorbeeld voetbalwedstrijden of andere sportevenementen te zien zijn. Hiervoor dienen verenigingen een vergoeding te betalen. Dit komt omdat dit gebruik, zoals men dat noemt, ‘openbaar wordt gemaakt’.

Verenigingen hebben hierdoor met drie organisaties te maken, namelijk Buma, Sena en Videma. Het Watersportverbond heeft met geen van deze organisaties een koepelovereenkomst.

Buma
Buma regelt de vergoeding die bestemd is voor componisten en tekstdichters van de muziek. Buma int en verdeelt de vergoedingen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van Buma.

Sena
De uitvoerende artiesten en de platenproducenten worden vertegenwoordigd door de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten, kortweg Sena. Kijk voor meer informatie op de website van Sena.

Videma
Videma is de organisatie die gaat over het vertonen van tv- en filmbeelden buiten de huiselijke kring. Hier is op basis van de Auteurswet toestemming voor vereist van de makers. Videma zorgt ervoor dat gebruikers over een volledig tv- en filmaanbod kunnen beschikken. Meer informatie vind je op de website van Videma.

Background