Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Sportkantines

Elke vereniging met een kantine waar alcohol geschonken wordt moet volgens de Drank- en Horecawet beschikken over een geldige horeca vergunning. Zoals bekend is het sinds 1 januari 2014 niet toegestaan om alcohol te schenken aan minderjarigen.

Bekijk hier de Drank- en Horecawet>>

Op deze vergunning staan minimaal twee personen vermeld die in het bezit zijn van hun ‘verklaring sociale hygiëne’. Ook is er een bestuursreglement nodig. De barvrijwilligers moeten de instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) volgen om conform het bestuursreglement op verantwoorde wijze alcohol te kunnen schenken.

Aanvragen vergunning
De aanvraag van de vergunning verloopt via de gemeente waarin de vereniging gehuisvest heeft. De regels en procedures voor vergunningen verschillen per gemeente en zijn daar opvraagbaar. Mocht je problemen of vragen hebben over een vergunningaanvraag dan helpen wij je graag. Zo kunnen we je bijvoorbeeld koppelen aan een watersportvereniging in de gemeente, die al eerder met hetzelfde bijltje gehakt heeft.

Verklaring sociale hygiëne
Voor een vergunning hebben twee personen hun verklaring sociale hygiëne nodig. Met deze verklaring bewijzen zij op de hoogte te zijn van onderwerpen als: de werking van alcohol, drugs en gokken maar ook het gastvrijheidsconcept en wet- en regelgeving in de Horeca. Daarnaast ben je op de hoogte van het sociaal-hygiënisch beleid en de voorwaarden aan de arbeidsomstandigheden.

Wat is de IVA en waarvoor dient het?
De IVA is een instructie voor barvrijwilligers, anders dan de verklaring sociale hygiëne die de basisprincipes van het werken in de horeca uitlegt. NOC*NSF heeft in samenwerking met alle sportbonden een digitale versie hiervan gemaakt. Alles over de IVA vind je op de website van NOC*NSF.

Warenwet
De Warenwet is bedoeld om de gezondheid van de burger te beschermen. Als jouw vereniging belegde broodjes, snacks en dergelijke verkoopt in de kantine, ben je wettelijk verplicht te werken volgens een hygiëne controlesysteem, het zogenaamde HACCP-systeem (Hazard Analyses of Critical Control Points).

De hygiënecode is een praktische vertaling van het HACCP-systeem en heeft betrekking op de procedure die de verenigingen moeten volgen bij het bereiden van etenswaren. Op de website van het kenniscentrum Horeca kun je deze hygiënecode gemakkelijk op maat samenstellen voor jouw vereniging.
Stel nu direct jouw HACCP plan samen>>

Interessant:
Regelhulp Hygiënecode

Allergenenwet
Als in de kantine producten zonder verpakking worden verkocht, zoals tosti’s, ben je verplicht om de consument te informeren over de allergenen wanneer hij of zij daarnaar vraagt.

Interessant:
Wetgeving allergenen - wat verandert er?

Tabakswet
Alle kantines in Nederland zijn rookvrij. Er mag enkel gerookt worden in speciaal daarvoor aangewezen en afgesloten rookruimten.

Tips voor de kantine
Wil je nog meer tips voor het beheren van je kantine? Dat kan.
Bekijk hier de tips>>  

Artikelen
Lees hier artikelen over de regelgeving in de sportkantine.

Background