Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Wet Werk & Zekerheid

Werknemers (havenmeester, trainers) maken na twee jaar opvolgende tijdelijke contracten, aanspraak op een vast contract. De periode van twee jaar aan tijdelijke contracten wordt een ‘keten’ genoemd. Om de keten aan tijdelijke contracten te verbreken, moet iemand er minstens zes maanden tussenuit zijn om geen vast contract te krijgen.

Werknemers (havenmeesters, trainers/coaches) hebben voortaan een vast contract als:

  • de werknemer langer dan twee jaar bij de vereniging in dienst is met steeds opvolgende arbeidscontracten.
  • de werknemer binnen twee jaar tijd vier opeenvolgende tijdelijke contracten afsluit (het vierde contract is dan voor onbepaalde tijd).

Wanneer is er sprake van opvolgende tijdelijke arbeidscontracten?

  • Tijdelijke contracten worden voortaan opeenvolgend gezien als ze elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen. Pas na een onderbreking van meer dan zes maanden ontstaat er de mogelijkheid voor het aanbieden van een nieuw tijdelijk contract.

Transitievergoeding bij ontslag
Verenigingen moeten rekening houden met het betalen van een vergoeding bij het beëindigen van een arbeidscontract dat tenminste twee jaar heeft geduurd. De zogenoemde transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de overgang naar ander werk te vergemakkelijken. Voor kleinere werkgevers met minder dan 25 werknemers is een tijdelijke overbruggingsregeling voor de transitievergoeding ingevoerd. Voor de kleinere werkgevers die genoodzaakt zijn tot ontslag wegens een zeer slechte financiële situatie, bestaat er eventueel een mogelijkheid tot het betalen van een lagere vergoeding. Verenigingen kunnen straks nog maar op één manier via het UWV het arbeidscontract om economische redenen, zoals een slechte financiële situatie door verlies van inkomsten, eenzijdig beëindigen. Verenigingen behouden wel de mogelijkheid om het arbeidscontract met wederzijdse goedkeuring te beëindigen om zo in goed overleg uit elkaar te gaan. Desondanks kan de transitievergoeding niet worden vermeden. De werknemer heeft namelijk recht op de vergoeding indien de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever is ontbonden.

Het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft hierover een brochure uitgebracht, welk hier kan worden gedownload.

Interessant:

Background