Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Opleidingen

Het Watersportverbond organiseert opleidingen voor bestuurders, wedstrijdofficials, trainers en instructeurs en vaardigheidscursussen. Een vereniging is gebaat bij goed opgeleide vrijwilligers. Een goede opleiding motiveert en activeert vrijwilligers.

Informatie over onze opleidingen>>

Een aantal opleidingen kan ook op de vereniging worden georganiseerd, we hebben hiervoor een Plan van Aanpak opgesteld.

Background