Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Aansprakelijkheid & Verzekeringen

Als vereniging ben je verantwoordelijk voor je leden. Daarom moet je je aansprakelijkheid en verzekeringen goed regelen!

Aansprakelijkheid

Wanneer ben je als vereniging of bestuur aansprakelijk? De vereniging of het bestuur kan alleen aansprakelijk worden gesteld als het gaat om grove nalatigheid of opzet. Je moet er echter wel alles aan doen om ongelukken te voorkomen. De algemene uitgangspunten over aansprakelijkheid hebben we op een rijtje gezet.

Je kunt ze lezen in onze notitie over aansprakelijkheid.

Interessant:

Wanneer ben je als vereniging aansprakelijk?

Aansprakelijkheid

 

Verzekeringen

Zorg dat je altijd goed verzekerd bent, voor het geval er iets gebeurt. Het Watersportverbond heeft samen met de firma Baggers een verzekeringspakket speciaal voor aangesloten watersportverenigingen samengesteld.

De belangrijkste verzekeringen op een rijtje.

 • Aansprakelijkheidsverzekering
  Een aparte aansprakelijkheidsverzekering voor een vereniging is absoluut noodzakelijk. De vereniging is namelijk zelfstandig draagster van rechten en plichten en kan als zodanig aansprakelijk worden gesteld.
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
  Wanneer een bestuurder zijn taak niet `naar behoren‘ vervult, kan hij of zijn medebestuursleden voor de gevolgen daarvan aansprakelijk worden gesteld. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor het privé vermogen van de bestuurders. Hiervoor kan een vereniging zich verzekeren.
 • Verzekering van gebouwen en inventaris
  Een verzekering voor het gebouw en de inventaris van de vereniging dekt niet alleen tegen brand, maar ook tegen storm en inbraak. De kosten van dergelijke verzekeringen wegen meestal niet op tegen de mogelijke schade.
 • Ongevallenverzekering
  Op verenigingen vinden allerlei activiteiten plaats, waarbij zomaar een ongelukje kan plaatsvinden. Je dekt je als vereniging hiervoor in door een ongevallenverzekering af te sluiten. Deze dekt niet alleen voorvallen die zich tijdens wedstrijden kunnen voordoen, maar ook op andere verenigingsactiviteiten, zoals vergaderingen, bijeenkomsten en individuele activiteiten in naam van de vereniging.
Background