Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Veilig en met plezier sporten

Als watersportvereniging wil je al je leden veilig en met plezier laten sporten.

Grensoverschrijdend gedrag
Als watersportvereniging wil je al je leden veilig en met plezier laten sporten. De zorg voor een veilige omgeving is daarbij essentieel. Je wilt immers een situatie scheppen waarin sporters kunnen groeien en bloeien. Elke zaak van grensoverschrijdend gedrag is er een teveel.  

Het is daarom belangrijk om ook maatregelen te nemen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. NOC*NSF heeft een stappenplan gemaakt om te komen tot preventief beleid. In de Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie voor sportverenigingen staan preventieve maatregelen uitgelegd, toegespitst op seksuele intimidatie, maar die wel breder toepasbaar zijn. Daarnaast heeft NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. 

Het Watersportverbond heeft als onderdeel van het reglement van de Tucht- en Beroepsraad een eigen reglement met betrekking tot Seksuele Intimidatie met bijbehorende procesgang en sanctiesysteem. 

Meldpunt / meldplicht
Op elk moment kan je als bestuurder een melding krijgen van een dergelijk geval.  Zeker sinds het Watersportverbond op 24 april 2019, in navolging van het besluit dat door de de gezamelijke sportbonden in de AV van NOC*NSF in november 2018 is genomen, een meldplicht heeft ingevoerd.

De ernst en mate van het seksueel grensoverschrijdend gedrag varieert, maar voor de slachtoffers en de sportomgeving heeft het ingrijpende gevolgen. Hoe ga je daar mee om? Hoe schat je de situatie in? Wanneer je meer informatie en advies nodig hebt over incidenten binnen de watersport, of wanneer je onrechtmatigheden wilt melden, neem dan contact op met onze vertrouwenscontactpersoon Gwen Dudok van Heel via gwen@dudokconsulting.nl of via 06-50206372.  

Keerzijde 
Naast alle positieve kanten aan en toegevoegde waarde van sport voor individuen, groepen en de maatschappij, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Het betreft een reeks van (mogelijke) excessen als doping, matchfixing, seksuele intimidatie, schending mensenrechten, fraude, discriminatie die de Olympische kernwaarden zoals respect, vriendschap en fair play aantasten. 

Het Watersportverbond beschikt over een deskundige Zeil- Tucht- en Beroepsraad met goede en geactualiseerde reglementen en procedures, zodat er adequaat opgetreden kan worden wanneer het mis is. Hieronder kunt u alle reglementen en procedures downloaden. 

Klik hier voor de meest gestelde vragen over misbruik in de sport

LEES OOK: Geen vertrouwenspersoon op uw vereniging? Volg de opleiding!

Background