Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Bestuursfuncties

Een bestuur bestaat meestal uit 5 of meer personen. Dit aantal is vastgelegd in de statuten van de vereniging. Er is in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Wij hebben voor deze functies algemene beschrijvingen opgesteld, die als basis gebruikt kunnen worden.

In samenwerking met NOCNSF en andere sportbonden is een toolkit ontwikkeld voor bestuurders, met tips voor het werven/zoeken van nieuwe bestuurders.
De toolkit kan hier worden gedownload.

Lees ook:

Background