Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Administratie

Elke vereniging moet een administratie voeren, zowel een financiële administratie als een ledenadministratie. Hiervoor zijn diverse pakketten beschikbaar. Het verschilt natuurlijk per vereniging hoe uitgebreid dit pakket moet zijn.

We krijgen regelmatig de vraag of wij goede administratiepakketten kennen. Met onderstaande informatie helpen we je op weg. Mocht je zelf een mening hebben over een pakket (goed of slecht) laat het ons dan weten via vereniging@watersportverbond.nl.

Veel verenigingen gebruiken een eigengemaakt programma of doen de ledenadministratie in een Acces of Excelbestand. Hoe dit bestand is opgebouwd hangt natuurlijk af van welke gegevens door de vereniging bijgehouden (moeten) worden en of de vereniging bijvoorbeeld een haven exploiteert.

Een aantal mogelijkheden:
Via het verenigingsportaal van het Watersportverbond worden de ledengegevens bijgehouden ten behoeve van o.a. de contributienota. Vanuit dit portaal kan een rapport gemaakt worden van alle gegevens, welke geëxporteerd kan worden als een excelbestand. Dit excelbestand kan vervolgens opgeslagen worden en bewerkt door de administratie. Vanuit excel kunnen ook stickers gemaakt worden en het bestand kan gekoppeld worden aan een brief, zodat persoonlijk geadresseerde brieven een mogelijkheid zijn. Voor verenigingen zonder haven en een niet al te ingewikkelde ledenadministratie zal dit mogelijk voldoende zijn.

E-captain - Dit programma heeft als enige programma een koppeling met het verenigingsportaal van het Watersportverbond, waardoor de mutaties alleen in E-captain hoeven te worden gedaan. Er zijn meerdere modules (o.a. website en havenbeheer) waardoor het programma voor veel verschillende verenigingen geschikt is. Informatie: www.e-captain.nl.

E-Boekhouden - een aantal verenigingen gebruiken dit vrij nieuwe programma. De makers van dit programma staan ook open voor aanpassingen in het programma zodat dit mogelijk geschikt is te maken voor b.v. een ligplaatsadministratie. Informatie www.e-boekhouden.nl

Kijk verder ook eens naar Club on the net, Davilex of Sportlink.

Nog wat links naar boekhoud/ledenadministratie programma's :

Gratis:

Banken hebben ook nog wel eens een pakket ter beschikking.

Wij geven geen mening over deze pakketten, wij hebben slechts een aantal pakketten op een rijtje gezet. Wel hebben we gehoord dat verenigingen tevreden zijn over E-Captain, E-boekhouden en Davilex.  

Background