Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

BTW

(Water)sportverenigingen met een non-profit doelstelling zijn vrijgesteld voor het betalen van btw voor het leveren van diensten op het vlak van sport en lichamelijke oefening. Sinds eind februari 2016 heeft het Europees Hof van Justitie bepaald dat dit niet geldt voor ligplaatsen die watersportverenigingen verhuren aan motorboot eigenaren. Dit heeft een aantal gevolgen voor de boekhouding van een watersportvereniging.

Op 25 februari 2016 heeft het Europees Hof van Justitie vastgesteld dat de Nederlandse btw-regeling voor watersportverenigingen niet in overeenstemming was met Europees recht. De Nederlandse overheid heeft daarop de wetgeving aangepast. Klik op deze link om meer te lezen over de acties van het Watersportverbond gericht op een zo gunstig mogelijke regeling voor de watersportverenigingen.

In de oude regeling tot 1 januari 2017, was het bepalend of een vereniging een havenmeester in dienst had. De verhuur van ligplaatsen was dat geval belast met btw. De verhuur van ligplaatsen door een vereniging zonder havenmeester in dienst was btw-vrijgesteld. Deze regeling geldt dus nu niet meer. Per 1 januari 2017 is de verhuur van ligplaatsen voor boten geschikt voor sport (denk aan zeilboten, roeiboten en kano’s) btw-vrijgesteld, terwijl de verhuur van ligplaatsen voor motorboten (die in eerste instantie bedoeld zijn voor recreatie) belast is met btw. Voor veel watersportverenigingen is er dus het een en ander veranderd.

Is het nu nodig om de liggelden voor motorboten direct met 21% te verhogen? Nee, want als je btw afdraagt over de verhuur van ligplaatsen, dan mag je ook de voorbelasting op kosten en investeringen hiervoor terugvorderen. Een aantal kleinere watersportverenigingen zou wellicht gebruik kunnen maken van de aanvullende btw-vrijstelling door de fondswervende diensten. Voor penningmeesters die hier nooit mee te maken hebben gehad, kan het best lastig zijn de administratie aan te passen. Want wat mag je nu wel terugvorderen en wat niet? En wat te doen als een investering ten goede komt aan zowel de zeilboten als de motorboten in de haven? Wat valt er zoal onder fondswerving?

Archief nieuws: 

Background