Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Extra inkomsten

Extra inkomsten genreren is een lastige klus voor veel verenigingen. Naast de traditionele manier van financieren zijn er meerdere creatieve mogelijkheden om onderdelen van je vereniging, variërend van inkomsten tot aan materiële zaken als inrichting accommodatie en (duurzame) maatregelen, gefinancierd te krijgen. Hieronder volgt een aantal mogelijkheden.


Sponsoring
Subsidie kan een belangrijke bron van inkomsten zijn, maar dat geldt zeker ook voor sponsoring. Door de samenwerking te zoeken met bedrijven en instanties en met gedeelde belangen gezamenlijk doelen na te streven, kun je met dergelijke partijen tot overeenstemming komen over een financiële impuls voor deze activiteiten. Een moderne club kan het zichzelf niet veroorloven aan de eventuele voordelen van sponsoring voorbij te gaan, maar plannen op dit gebied moeten wel goed gefundeerd zijn. Een goed doordacht sponsorbeleid is dus van belang. Sponsorbeleid is iets wat je als sportclub zelf moet ontwikkelen omdat het voor elke club anders is. Geen club en situatie is immers hetzelfde. De ontwikkeling van degelijk sponsorbeleid kan bovendien heel leuk zijn! Met een groep enthousiaste leden samenwerken aan een plan, dat uitvoeren en er daarna de vruchten van plukken geeft heel veel voldoening. Hoewel elke club zijn eigen sponsorroute moet uitstippelen, zijn er wel tips en handleidingen om je alvast op weg te helpen. Kijk bijvoorbeeld eens op www.sponsorvisie.nl of www.nocnsf.nl.

De belastingdienst heeft een speciale regeling voor sponsorgelden, donaties en giften aan instellingen die het 'algemeen nut' beogen (ANBI’s). Een vereniging kan gekenmerkt worden als een ANBI. Bekijk de voorwaarden voor een ANBI. Sponsorgelden aan de vereniging, mits het een ANBI betreft, zijn aftrekbaar voor de belastingdienst.

Als een bedrijf een investering in duurzame maatregelen sponsort, dan kan het bedrijf deze sponsorgelden aftrekken van de belasting. Voorwaarde is wel dat het sponsorbedrag niet meer dan zes procent van de omzet bedraagt. Daarnaast stelt de belastingdienst als eis dat het bedrijf een aanmerkelijk voordeel behaalt door middel van sponsoring. Zorg er gezamenlijk voor (vereniging en bedrijf) dat het bedrijf meer naamsbekendheid krijgt en daarmee kans op een hogere omzet.

Subsidie- en fondsenwerving
De Sportsubsidiewijzer geeft een indruk van het brede palet aan subsidiemogelijkheden. Van subsidies voor doelgroepgerichte sportactiviteiten tot regelingen met betrekking tot milieuvriendelijk investeren. Doe hier als club je voordeel mee. Ga hiervoor naar de website van Sport.nl, NOC*NSF of Sportknowhowxl.nl.

Interessant:

Overzicht in doolhof subsidies

De Grote Clubactie 2017

Vind de sportsubsidie voor jouw vereniging

Subsidie Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties (BOSA)
Sportverenigingen kunnen vanaf 1 januari 2019 een subsidieaanvraag doen voor investeringen in bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Bovendien biedt de (nieuwe) regeling een aanvullende subsidie voor maatregelen die de duurzaamheid en toegankelijkheid van sportaccommodaties verbeteren. 

Ga hierheen voor meer informatie.

 Interessant:

Sportimpuls
Voor stimulering van sport en bewegen in je eigen omgeving bestaat een speciale subsidieregeling: de Sportimpuls. De Sportimpuls ondersteunt lokale sport- en beweegaanbieders financieel bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen. Deze regeling is er dus zeker ook voor sportclubs. In samenwerking met andere partijen kunnen sportactiviteiten worden ontwikkeld en aangeboden om meer mensen te laten sporten, bijvoorbeeld groepen die uit zichzelf niet makkelijk met sport in aanraking komen. Voor meer informatie>>

Lees ook: 

Crowdfunding
Dit is een alternatieve manier om een project te financieren. Crowdfunding gaat in principe als volgt; een vereniging wil een project starten, maar heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt de vereniging het project aan en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen (leden, familieleden en betrokkenen) investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar opgeteld het project volledig financieren. Zorg voor betrokkenheid bij leden en investeerders. Werk samen aan een mooi project!

Club van 100
Het doel van de club van 100 (of enig ander bedrag) is geld ter beschikking stellen ter realisatie van doelstellingen en ambities van de vereniging. Label dit geld aan het betreffende thema. Het lidmaatschap van de Club van 100 zorgt voor extra betrokkenheid bij de vereniging.

Obligaties
Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door de vereniging is aangegaan. Als een vereniging geld nodig heeft, bijvoorbeeld voor investeringen in duurzame maatregelen, kan een vereniging aan geld komen door het uitgeven van een obligatielening. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever (in dit geval de vereniging) vaak een rentevergoeding.

Informeer ook bij je gemeente of provincie naar de subsidiemogelijkheden!

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS): lenen met een borgstelling
Niet alle verenigingen hebben voldoende geld beschikbaar om duurzame investeringen zelf te bekostigen. Een lening bij de bank kan uitkomst bieden. Er is echter een aannemelijke kans dat de bank een waarborgsom verlangt om de lening mogelijk te maken. Voor deze situatie is er een oplossing: Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kan voor de mogelijke lening veelal een volledige borgstelling verstrekken. Een borgstelling kan online worden aangevraagd middels het invullen van het aanvraagformulier. Ga hiervoor naar de website van SWS. De stichting gaat na of de vereniging in staat is om aan de rente- en aflossingsverplichtingen van de lening te voldoen.

Stichting Ontwikkelingsfonds (kano)
Deze stichting verstrekt renteloze leningen van 10 jaar bij de bouw of verbouw van clubhuizen van aangesloten kanoverenigingen. Klik hier voor alle informatie over hoeveel een vereniging kan lenen, de voorwaarden en hoe een lening aan te vragen.

Background