Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Ledenwerving

Bij een derde van de watersportverenigingen kan een dalende trend in het ledenaantal geconstateerd worden. Een beleid op ledenwerving en-behoud dat daadwerkelijk resultaten biedt is noodzakelijk waarin het ledenbehoud de eerste stap is om ledendaling een halt toe te roepen.

Hier vind je tips en enkele voorbeelden van succesvolle acties.

Tips Ledenbehoud

  • Weet wat er speelt binnen de watersportvereniging
  • Houd een enquête onder de leden over wat ze willen en wat ze van de vereniging vinden. Lage response? Koppel er een prijsvraag aan!
    Houd bij waarom leden hun lidmaatschap opzeggen, en welke leden dit zijn (hoe lang lid geweest, welke leeftijd etc.)
  • Drempel van activiteiten zo laag mogelijk
  • Koppel nieuwe leden aan een actief lid binnen de watersportvereniging. Het zogenaamde ‘buddy’ systeem. Neem het lid mee naar activiteiten en stel het nieuwe lid aan iedereen voor. 
  • Laat leden (zonder boot) eens meevaren met andere leden.
  • Vraag leden persoonlijk om mee te doen met een activiteit, misschien willen ze wel helpen organiseren! (Juist ook de leden die je niet zo vaak ziet --> vergroot betrokkenheid)

Tips ledenwerving
Een goed begin is het halve werk. Bedenk van te voor wie je doelgroep is! Wat wil je uitstralen en overbrengen? (Wat zijn de pluspunten van de vereniging?) Wie gaan het organiseren, en wat ga je doen?

Communiceren & Informeren
Betrek de ouders van je jeugdleden! Ook tijdens ledenwervingactiviteiten.
Nieuwe Leden = Nieuwe vrijwilligers! Vraag naar visitekaartjes (wie weet zit er een geschikte penningmeester tussen of kan iemand een interessante lezing geven).
Mond tot mond reclame werkt vaak het beste. Zorg voor veel persoonlijk contact met (nieuwe) leden.

Buiten het kader denken
Jongeren, studenten, gezinnen, ouderen, leden zonder boot? Schaf verenigingsboten aan! Biedt (doordeweeks) een simpele maaltijd aan, een uitkomst voor leden en gezinnen met tijdgebrek. 

Nieuwe bestuursleden hebben nieuwe ideeën! (Veel jeugdleden? Richt een jeugdbestuur op!)


Onderzoek
Het Watersportverbond constateerde in 2010 een terugloop in het aantal leden. Om antwoord te vinden op de vragen waardoor dit komt en hoe dit te voorkomen, heeft het verbond onderzoek gedaan naar ledenbehoud en ledenwerving bij watersportverenigingen.

Het onderzoek is geschreven door Inge Bos, derdejaars student Sportmanagement aan de Haagse Hogeschool. Hiervoor heeft zij onder andere 34 watersportverenigingen geïnterviewd.

Background