Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Vrijwilligers en personeel

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Denk aan bestuursleden, trainers, instructeurs, kantinebeheerder, onderhoudsmensen, havenmeesters enzovoort. Veel verenigingen draaien helemaal op vrijwilligers, een aantal verenigingen heeft ook personeel in dienst.

Voor al deze mensen moeten de nodige zaken goed geregeld zijn. Ga in ieder geval na of de vereniging onder de ARBO wet valt en zorg dat de verzekeringen goed geregeld zijn. Stel ze ook op de hoogte van de (omgangs)regels bij de vereniging.

Vraag voor je vrijwilligers een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan. Alle informatie over VOG’s is hier te vinden>>

Onder bepaalde voorwaarden is deze VOG gratis te verkrijgen voor je vrijwilligers, zie>>

Voor het werven en behouden van vrijwilligers is het goed als een aantal zaken duidelijk op papier staan. Wat heeft de vereniging de vrijwilliger te bieden, hoe worden ze begeleid? Hoe ga je de vrijwilligers belonen. Hoe blijft je aantrekkelijk voor de vrijwilligers. Het Watersportverbond heeft hiervoor een notitie gemaakt,

Download: Notitie Werven en behouden van vrijwillig kader

Interessant:

Background