Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Vrijwilligers en vergoedingen

Vrijwilligers en vergoedingen, hoe zit dat nou eigenlijk? Wij leggen het uit.

Wat zijn de regels? Onder het begrip vrijwilliger verstaat de Belastingdienst: Diegene die niet bij wijze van beroep arbeid verricht ten behoeve van een privaat- of publiekrechtelijk lichaam dat niet is onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting, dan wel voor een sportorganisatie (o.a. een sportvereniging of sportstichting).

De eventueel ontvangen vergoeding mag niet in verhouding staan tot de omvang en het tijdsbeslag van de verrichte werkzaamheden. De vergoeding mag aldus niet de schijn wekken van een salaris. Hiervan is in ieder geval sprake indien de beloning niet marktconform is. De Belastingdienst gaat er op voorhand van uit dat geen sprake is van een marktconforme beloning indien de vergoeding maximaal €4,50 per uur bedraagt (€2,50 per uur voor vrijwilligers onder de 23 jaar). Dit komt neer op 80% van het minimumloon. Indien een hoger uurloon wordt betaald, moet de sportvereniging desgevraagd aannemelijk kunnen maken dat het betaalde uurloon niet marktconform is. Dit bewijs kan op alle mogelijke manieren worden geleverd.

Een vrijwilligersvergoeding kan door iedere sportclub worden verstrekt, ongeacht de rechtsvorm en eventuele belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. De vrijwilligersvergoeding mag maximaal €170 per maand én €1.700 per jaar bedragen. Indien een van deze twee maxima wordt overschreden, wordt het bedrag bij het inkomen van de vrijwilliger opgeteld en moet deze daarover inkomstenbelasting betalen. De vrijwilliger kan door hem aantoonbaar gemaakte kosten, die binnen de regels van de fiscale wetgeving geaccepteerd zijn, op het inkomen in mindering brengen.

Background