Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Wet- en Regelgeving

Als verenigingsbestuurder heb je te maken met een grote hoeveelheid wet- en regelgeving. Op de site van NOC*NSF is voor sportverenigingen een handboek wet- en regelgeving beschikbaar waar diverse wetten en regels waarmee een sportvereniging te maken heeft op eenvoudige wijze worden toegelicht. Waar mogelijk zijn er ook praktijkvoorbeelden beschreven of verwijzingen naar ondersteuningsinstrumenten en websites waar meer informatie is te vinden.

Bekijk hier het handboek wet- en regelgeving

Ook is het boekje 'Wet en regelgeving voor sportverenigingen' samengesteld. Aan de hand hiervan kan je snel nagaan of de zaken binnen jouw vereniging goed geregeld zijn of dat bijsturing noodzakelijk is.

Informatie over de gewijzigde btw-wetgeving per 1 januari 2017 vindt u hier

Interessant:

Background