Veelgestelde vragen over het Coronavirus en de watersport

Het coronavirus levert een hoop vragen op rondom de watersport. Op deze pagina geven we zoveel mogelijk antwoord op de veelgestelde vragen.

FAQ voor watersportverenigingen

Sporters vanaf 18 jaar moeten bij het betreden van een binnensport locatie gecontroleerd worden op een CTB.

Sporters bij buitensportlocaties worden buiten niet gecontroleerd, maar moeten bij het betreden van een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer) wel een CTB tonen.

De CTB is ook vereist voor het betreden van de sportkantine en op het buitenterras.

Nee, personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezonderd van de CTB verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers. 

Voor andere activiteiten dan sport in sportaccommodaties (o.a. vergaderen, opleiden en andere bijeenkomsten) gelden andere rijksoverheidsmaatregelen dan die van sport. Bijvoorbeeld over thuiswerken, sociaal ontmoeten etc.

Hierin is leidend: gebruik je gezond verstand, verminder sociale contacten, voorkom reisbewegingen en werk thuis indien mogelijk.

Let op: tussen 17.00 en 05.00 uur is geen enkele activiteit toegestaan op de sportaccommodatie, dus ook geen vergaderingen en bijeenkomsten.

Houdt vergaderingen (ALV, bestuur en commissie) en theorie-opleidingen daarom zoveel mogelijk online.

Praktijkopleidingen binnen de sportmaatregelen kunnen wel live.

Lees hier meer over het online organiseren van een algemene ledenvergadering.

Een mondkapje is ook verplicht als je je wilt verplaatsen op plekken waar je een coronatoegangsbewijs nodig hebt.

Tussen 17.00 en 05.00 uur is geen enkele activiteit toegestaan op de sportaccommodatie, dus ook geen vergaderingen en bijeenkomsten. Houdt daarom de vergaderingen (ALV, bestuur en commissie) en theorie-opleidingen zoveel mogelijk online. 

-> Lees hier meer over het online organiseren van een algemene ledenvergadering.

Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Als je als ouder jonge sporters vervoert naar een training of wedstrijd die ver is gelegen van de woonplaats, mag je 'functioneel' aanwezig zijn en is een CTB niet nodig.

Kleedkamers en douches zijn toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. Dit geldt zowel voor binnen- als buitensportlocaties.

In het geval van een positieve test in je team/vereniging is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek.

Ja, horeca (binnen en buiten) is toegankelijk op vertoon van het corona toegangsbewijs. Er gelden vaste zitplaatsen. De openingstijden zijn van 05.00 tot 17.00 uur. 

Personen die een opleiding of cursus volgen tot bijvoorbeeld trainer of official zullen dit veelal doen in het kader van (al dan niet tegen betaling) (vrijwilligers)werk. Zij zijn daarmee uitgezonderd zijn van de CTB-plicht.

Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de CoronaCheck Scanner-app nodig. De CoronaCheck Scanner-app kun je downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android).

CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig.

De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer:

  • de scanner groen kleurt
  • het ID overeenkomt
  • de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft.

Voor georganiseerde sport in de openbare ruimte geldt dat na 17.00 uur met niet meer dan vier personen (exclusief instructeur) mag worden gesport.

FAQ vragen over financiën

De gevolgen voor sportbonden en andere sportaanbieders zijn groot nu zij hun deuren hebben moeten sluiten. NOC*NSF heeft het Rijk en de Gemeenten opgeroepen om nu ook snel de door het kabinet genomen uitzonderlijke economische maatregelen toepasbaar te maken op de sport. NOC*NSF en de sportbonden hebben hiervoor een impactanalyse gemaakt over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus. Het Watersportverbond is hierbij betrokken namens de watersport en dus voor de aangesloten verenigingen.

Doel van die maatregelen is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Met gemeenten wordt gesproken over allerlei maatregelen die lokaal kunnen worden genomen zoals het opschorten van het innen van huur en belastingen.

Meer informatie over de tegemoetkoming voor schade COVID-19 en financiële gevolgen voor verenigingen vind je hier.

Sportverenigingen (en ondernemers) kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Er geldt wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van de KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen.

Daarnaast zijn er diverse noodmaatregelen, bijzonder uitstel van betaling en uitstel van aflossingsverplichtingen mogelijk. Je leest hier meer over de tegemoetkoming voor schade COVID-19 en financiële gevolgen voor verenigingen.

Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport geeft op hun website aan dat als het gaat om trainers in loondienst de club als werkgever in beginsel gehouden is het loon door te betalen. Meer daar over is te vinden op de website van Netwerk in de sport

Ben je als club aangesloten bij Netwerk in de sport, lees dan ook hun bericht over aanvragen van deeltijd-WW. Ben je dat niet, kijk dan op de website van het UWV.

Arbeidstijdverkorting kan niet worden aangevraagd voor werknemers met een 0-uren contract of voor oproepkrachten. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht.

Voor meer vragen over werkgeverszaken en contracten waaronder oproepcontracten, zie de website van Netwerk in de sport.

De partners van het Watersportverbond