Tips voor verenigingen ten aanzien van het Coronavirus

Op deze pagina geven wij tips over de volgende onderwerpen t.a.v. corona en communicatie richting gemeente, leden en passanten en over de inrichting van accommodaties.

Accommodatie/horeca (per 26 januari)

 

 • Het verenigingsgebouw mag open van 05.00 tot 22.00 uur. Het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht vanaf 18 jaar voor het gebruik van elke faciliteit van het verenigingsgebouw, uitgezonderd:
  • Vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie
  • Afhalen in sportkantines
  • Professionele sporters
 • Horeca op de vereniging mag open van 05.00 tot 22.00 uur. Daarbij zijn zitplaatsen verplicht. Mondkapjes zijn verplicht bij rondlopen.

Contact met Gemeenten

Uberhaupt en zeker in tijden van corona, is het van belang goed contact te hebben met je gemeente. Zij is belast met handhaving, bepaalt de lokale maatregelen en is ook bevoegd om af te wijken van landelijke maatregelen. Kortom, met goed contact met je gemeente, valt er een wereld te winnen.

 • Nodig iemand van de gemeente uit om te komen kijken op de vereniging. Vaak is onze sport bij hen nog onbekend. Nodig de burgemeester of wethouder uit om te laten zien welke mogelijkheden er juist in de watersport zijn! 
 • Ook richting de gemeente is het heel goed om jullie eigen regels en richtlijnen voor de vereniging duidelijk zichtbaar op de website te plaatsen
 • Check bij veiligheidsregio en gemeente wat lokaal wel of niet is toegestaan, bijvoorbeeld of recreatief nachtverblijf is toegestaan en voor wie.


Communicatie richting de leden

 • Zet jullie eigen regels en richtlijnen voor de vereniging duidelijk zichtbaar op de website/nieuwsbrieven/clubblad
 • Hang posters op de vereniging met de regels en richtlijnen.
 • Zorg bij georganiseerde trainingen/activiteiten op locatie voor een herkenbaar aanspreekpunt voor aanwezige leden.
 • Houdt de website en social kanalen van het Watersportverbond goed in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen t.a.v openstelling.

Communicatie richting passanten

 • Communiceer duidelijk richting passanten op de website en op de vereniging zelf of de haven open is, hoe zij hun komst kunnen melden en welke voorzieningen open zijn. 
 • Lees hier welke adviezen gelden voor recreatief varen.  Je vindt hier naast meer informatie ook tips en adviezen waar passanten en recreatieve vaarders rekening mee moeten houden. 

 

Financiële regelingen voor verenigingen

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die (water-)sportverenigingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. We zetten deze regelingen op een rij en schetsen de stand van zaken per regeling.

Kijk hier voor een overzicht van de verschillende regelingen

 

Tips voor het organiseren van een online ALV

Door de Spoedwet Covid-19 is het mogelijk een ALV digitaal organiseren. Kijk hier voor een overzicht van aanbieders om dit mogelijk te maken en adviezen waar je op moet letten bij de organisatie van een online ALV.

De partners van het Watersportverbond