Tips en adviezen voor wedstrijdvaren/Trainen/Lessen

Wedstrijd varen, trainen en lessen: maatregelen en adviezen

Update 25 januari 2022

Ten aanzien van de wedstrijdsport gelden de volgende maatregelen per woensdag 26 januari: 

  • Op de vereniging door alle leeftijden gesport worden 
  • Wedstrijden (met sporters van) buiten de vereniging zijn ook weer toegestaan
  • Vanaf 18 jaar is het verplicht het coronatoegangsbewijs te tonen om het clubgebouw binnen te gaan, uitgezonderd:
    • Vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie
    • Afhalen in de sportkantine
    • Professionele sporters
  • Publiek is toegestaan met in achtneming van 1,5 meter

De partners van het Watersportverbond