Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Lid worden?

Als je als vereniging lid wil worden van het Watersportverbond, neem dan contact op via vereniging@watersportverbond.nl of stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier, samen met een kopie van de statuten van de vereniging en een kopie van de inschrijving van de Kamer van Koophandel naar: Watersportverbond, Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht T.a.v. het bestuur.

Het bestuur beslist over de aanvraag. De vereniging ontvangt zo snel mogelijk na de bestuursvergadering een bevestiging dat ze is aangenomen als lid. Daarbij worden dan tevens het relatienummer en de inloggegevens verstrekt, zodat de vereniging de ledengegevens in het verenigingsportaal kan invoeren.

De grondslag voor de afdracht aan het Watersportverbond is het aantal leden van de vereniging. De afdracht per lid wordt elk jaar vastgesteld in de najaarsvergadering van het Watersportverbond. De afdracht is voor 2019 vastgesteld op € 20,50. Voor kanoleden wordt dit bedrag verhoogd met € 3,00 voor het Magazine Kanosport.

  Watersportverenigingen Kanoverenigingen
Volwassenen

€ 20,50

€ 23,50  
Jeugd / Gezinslid € 10,25 € 10,25

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van het Watersportverbond, evenals de jaarverslagen 2014 en 2015 en het Meerjarenbeleidsplan van het Watersportverbond zijn hier te vinden>>  

Background