Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Voordelen lidmaatschap

Het Watersportverbond behartigt de belangen van de bij haar aangesloten organisaties, zowel bij de overheid als daarbuiten.

Aangesloten verenigingen krijgen van het Watersportverbond informatie, hulp en advies op de gebieden waar dat nodig is. Denk hierbij aan de inrichting van je bestuur, ledenwerving, activiteiten organisatie en wet- en regelgevingsadvies. Neem contact op met je verenigingsondersteuner via vereniging@watersportverbond.nl.

Background