Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Verenigingsondersteuning

Bij het besturen van een vereniging komt veel kijken. Eigenlijk bestuur je een complete organisatie op vrijwillige basis. Er komen ongetwijfeld zaken voorbij waar je als bestuurslid niet alle verstand van hebt. De afdeling Verenigingsondersteuning van het Watersportverbond kan je helpen bij allerlei vraagstukken.

Als bestuurslid van een vereniging krijg je te maken met een grote diversiteit aan onderwerpen; zoals het runnen van een accommodatie (met of zonder horeca), financiën en fiscale zaken, ledenwerving, het werven, enthousiasmeren en behouden van vrijwilligers en nog veel meer. Verenigingsbesturen krijgen ook steeds meer te maken met wetgeving. Vaak is er voldoende kennis en kunde aanwezig bij de (bestuurs)leden van een vereniging. Mocht er twijfel zijn of deze kennis voldoende is, of is specifieke kennis soms niet aanwezig? Dan helpt de afdeling verenigingsondersteuning je verder. 

Wij hebben hieronder informatie over een aantal belangrijke zaken op een rij gezet waarmee een bestuur op weg wordt geholpen. Deze informatie is gebaseerd op onze jarenlange ervaring of ontleend aan gezaghebbende organisaties op het gebied van sport, zoals bijvoorbeeld NOC*NSF, maar ook daarbuiten.

Mocht je meer informatie nodig hebben, of kun je de door jouw gezochte informatie niet vinden, neem dan contact op met de verenigingsondersteuners, via vereniging@watersportverbond.nl. Zij helpen je met gerichte informatie en tips verder op weg. Mocht het noodzakelijk zijn, dan kunnen we het College van Deskundigen inschakelen. Dit College is een ‘pool’ van vrijwilligers, deskundig op diverse terreinen. Deze deskundigen kunnen bestuurders van aangesloten verenigingen adviseren bij lastige vraagstukken, bijvoorbeeld op gebied van juridische zaken, contracten, statuten en reglementen en overheden.

Als je een vraag voor een deskundige van het College hebt, stuur dan een mailtje met de vraag en een duidelijke omschrijving van het vraagstuk naar vereniging@watersportverbond.nl. Dan wordt je vraag doorgestuurd naar een deskundige van het college.

Op internet is veel informatie voor bestuurders te vinden. Kijk bijvoorbeeld ook eens op:

Ook de provinciale sportraden hebben veelal informatieve websites, of kijk eens bij andere sportbonden op de website.

Background