Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Inspelen op veranderingen in de (water)sport - 6 maart 2019

De sportwereld is in beweging. Maatschappelijke veranderingen beïnvloeden de sport, maar ook het verenigingsleven. Door op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en trends zal u ook uitdagingen en kansen zien voor uw vereniging. Het Watersportverbond geeft u graag dit inzicht door het organiseren van een themabijeenkomst op 6 maart a.s. Nieuw dit jaar, zijn de verdiepingstrajecten (masterclasses) die wij aan gaan bieden. We beginnen als pilot met na de drie masterclasses de themabijeenkomst.

Afgelopen week hebben onze verenigingsbestuurders een uitnodiging ontvangen voor de themabijeenkomst. Deze is positief ontvangen. Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar voor een masterclass en een paar voor de themabijeenkomst. Aanmelden kan via deze uitnodiging. Kunt u niet meer deelnemen, vrees dan niet. Er volgen nog meer bijeenkomsten dit jaar.

Inhoud themabijeenkomst
Tijdens de themabijeenkomst worden ontwikkelingen in de sport met betrekking tot verenigingen uiteengezet door Hein Veerman van NOCNSF. Daarna behandelt Reinier Steensma van Waterrecreatie advies bv de specifieke ontwikkelingen in de watersport. Er wordt geadviseerd (en met elkaar nagedacht) over hoe in te spelen op deze veranderingen. Aan het einde komen de verenigingen die deelnemen aan de masterclass bij elkaar om data, locatie en de hulpvragen af te stemmen.

Onderwerpen masterclasses
De Watersportacademy gaat dit jaar meerdere masterclasses aanbieden. We beginnen na deze themabijeenkomst op 6 maart als pilot met de masterclasses:

  • Jeugd aantrekken en binden (NOG ENKELE PLAATSEN)
  • Meer leden door open club en andere activiteiten (VOL)
  • Senioren: hoe houden we ze (actief)? (NOG ENKELE PLAATSEN)

Masterclasses
Een masterclass wordt begeleid door een procesbegeleider. Het betreffende onderwerp wordt met elkaar uitgediept in 2 of meer sessies verspreid over 2 a 3 maanden. Een sessie bevat een theoretisch en een praktijkdeel (situaties bij verenigingen) met veel intervisie. Per masterclass kunnen er 5 tot 7 verenigingen deelnemen. Met elkaar worden vervolgens de data en locatie (bij een vereniging) bepaald. Na de sessies kunnen de verenigingen contact met elkaar houden en hulp en ervaringen blijven uitwisselen.

Pilot begonnen
Er is reeds een pilot masterclass gevormd met 5 verenigingen die kampen met stijgende gemeentelasten en graag willen leren hoe daarmee om te gaan en ervaringen over aanpak onderling gaan uitwisselen onder het motto ‘samen worden we wijzer’. In maart is de eerste masterclass-sessie.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Mirella Feeke via mirella.feeke@watersportverbond.nl

Background