Deze leden zetten zich in voor de kanosport

Welke commissies zijn er, wat doen ze en wie zijn de leden? Je leest het op deze pagina.

Platform Kanosport

Functie: Het platform is bij uitstek de plek voor het actieve contact met, en de inspraak van, aangesloten verenigingen. Hierbij staat de inhoud en niet de (formele) organisatie voorop. In 2020 verbreden we de platforms en geven we deze positie. Het is de bedoeling dat ook andere relevante stakeholders toegang krijgen tot platforms.


Kanosport commissies

Binnen het platform kano zijn per discipline ook verschillende commissies. Klik op een van de onderstaande commissies om contact met ze op te nemen.

Commissie Recreatief Varen
Commissie Afvaart
Commissie Freestyle
Commissie Kanopolo
Commissie Kanoslalom
Commissie Kansprint
Commissie Marathon
Commissie Aangepaste Watersporten / Kanovaren 

Internationale Afvaardiging 

Functie: Het Watersportverbond is aangesloten bij meerdere Internationale koepel organisaties en vaardigt personen af om, in opdracht van het Platform en het Algemeen Bestuur, de Nederlandse belangen te vertegenwoordigen.

International Canoe Federation:
Ruud Heijselaar: Commissie Marathon (voorzitter) & lid Board of Management 
Jacques Webbers: Commissie Kanopolo (adviseur)

European Canoe Association:
Ruud Heijselaar: Technical Delegate marathon & lid Board of Management
Elly Müller: erelid 


Stichting Kano Activiteiten

Op 4 juni 2013 is de Stichting Kano Activiteiten (SKA) opgericht. Door het opgaan van de Nederlandse Kano Bond in het Watersportverbond ontstond de behoefte om activiteiten die voorheen binnen de Kanobond plaatsvonden, maar niet door het Watersportverbond opgepakt kunnen worden, in een afzonderlijke rechtspersoon onder te brengen. Daarom heeft de Stichting als doelstelling “het organiseren van activiteiten voor kano- en/of kajakvaarders, indien mogelijk in samenwerking met één of meer bij het Koninklijk Nederlands Watersportverbond aangesloten verenigingen”. De Stichting is lid van het Watersportverbond.  Download hier het jaarverslag 2020 van de SKA.
De onderstaande commissies zijn onderdeel van de stichting:

  • Veluwerally
  • Zeekajakvaren
  • NK Kanopolo
  • NK Kanosprint
  • Wildwateracademie
  • Slalom Activiteiten (o.a. NK Kanoslalom)

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond