Wedstrijdsport

Organiseer competitie op het water

Doping

In de wedstrijdsport is het ongeoorloofd doping te gebruiken. In Nederland wordt dit gecontroleerd door de nationale dopingautoriteit. De watersport kent haar eigen dopingreglement.

Verboden middelen
Er zijn een aantal middelen die door sporters niet gebruikt mogen worden. Deze verboden middelen zijn opgesomd in een lijst die samengesteld wordt door de nationale dopingautoriteit. Wil je controleren welke middelen hier opstaan en wat sporters wel of niet mogen gebruiken?
Klik direct hier >>

Whereabouts bijlage 
Sommige sporters zijn verplicht hun whereabouts door te geven aan de Nationale Dopingautoriteit. Bevinden zich er binnen jouw vereniging sporters die hieraan moeten voldoen? 
Lees hier alles over whereabouts >>

Dispensatie bijlage
Het gebruik door sporters van geneesmiddelen waarin dopinggeduide stoffen voorkomen slechts is toegestaan onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Dispensatiebijlage, die onderdeel uitmaakt van het Nationaal Dopingreglement.
Klik hier voor de dispensatie bijlage >>

Nationaal doping reglement
Het Nationaal Dopingreglement verwijst naar een viertal bijlagen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Het gaat om:
- de WADA-dopinglijst 2016;
- de Dopingcontrolebijlage;
- de Dispensatiebijlage; en 
- de Whereaboutbijlage.
Klik hier voor het nationaal dopingreglement >>

Gouden tips voor een schone sport
Topsporters dienen met verschillende dingen rekening te houden om dopingovertredingen te voorkomen. Dat kan lastig zijn, maar met behulp van deze gouden tips kun je nagaan of je alles goed geregeld hebt.
Klik hier voor tips >>

 

Background